המשנה למנכ"ל באיגוד לשכות המסחר בפנייה לשר הכלכלה: העלאת שכר מינימום הינה מהלך חיובי ונכון שיש לעשותו בשילוב צעדים שימנעו סגירת עשרות אלפי עסקים

בתגובה לתזכיר הצעת חוק שכר מינימום שהפיץ משרד הכלכלה, ושאושר בממשלה (18.1.15), שיגר עו"ד דן כרמלי, המשנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר, לשר הכלכלה ח"כ נפתלי בנט את עמדת האיגוד ממנה עולה כי האיגוד סבור כי העלאת שכר המינימום במשק הינה מטרה נכונה וראויה, אך לא ניתן לקיימה בנפרד מיצירתם של תנאים נלווים, שימנעו סגירתם של עשרות אלפי עסקים קטנים, ושיאפשרו למגזר העסקי לספוג את העלאת שכר המינימום ולהמשיך לקיים את עסקם ולהעסיק עובדים.
כרמלי: "איגוד לשכות המסחר תומך בהעלאת שכר המינימום בצורה מדורגת ומתונה, ואף היה ארגון המעסיקים הראשון שהביע תמיכה פומבית בהעלאת שכר המינימום, אולם, להערכתנו, העלאת שכר המינימום בחקיקה כצעד בפני עצמו, ללא יצירת תנאים נלווים שיאפשרו למגזר העסקי לספוג עלות זו, תהיה מהלך לא אחראי ומסוכן שיגרום לסגירתם של עשרות אלפי עסקים קטנים. רמת סגירת העסקים בישראל עלתה מתום העשור הקודם לעשור הנוכחי מ-37,000 ל-42,000, ואנו נמצאים במגמה של היחלשות עסקים. אין מדובר רק בצמצום התעסוקה אלא גם בחיסולם של הרבה עסקים קטנים שהקדישו שנות עבודה לקיים עסק עצמאי עם סיכון חסכונות משפחה של שנים ארוכות. סגירתם של עסקים רבים הינה תוצאה ישירה של ההכבדות הבלתי פוסקות המוטלות ללא הרף על גב המגזר העסקי, בתחום דיני העבודה, הגנת הסביבה, הצרכנות, שוק ההון ועוד.

עמדת האיגוד היא שיש לבצע שורה של מהלכים משלימים לצד העלאת שכר המינימום, בדרך של תיקוני חקיקה עקיפים הכוללים בין היתר:
1. תיקון עקיף של חוק שעות עבודה ומנוחה – יצירת אפשרות לגמישות בשעות עבודה נוספות. חישוב על בסיס מכסה שבועית או חודשית, כך שהמניין לא יעשה על בסיס יומי.
2. הקפאת העלאות מס הארנונה על המגזר העסקי ומתן אפשרות לרשויות מקומיות המעוניינות בכך להפחית את מס הארנונה.
3. בלימת עלויות נוספות שיושתו על המגזר העסקי בתקופת העלאת שכר המינימום, שהינם פרי חקיקה.
4. כל תוספת ימי המחלה לעובד יהיו מכאן ואילך במימון המוסד לביטוח לאומי.

"העלאת שכר המינימום בשילוב עם צעדים חיוניים אלה תמנע נזק בלתי הפיך למשק ולכלכלה ופגיעה בעשרות אלפי עסקים, ותבטיח את העלאת שכר המינימום בדרך נכונה", מדגיש כרמלי.
למידע נוסף בתחום זה