לאור השביתה הנמשכת במכס פנה נשיא איגוד לשכות המסחר ליו"ר ההסתדרות בעניין התנהלות ועדת החריגים שהוקמה במכס

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר,שיגר היום 17.12.14 מכתב ליו"ר ההסתדרות הכללית מר אבי ניסנקורן, לעניין התנהלות ועדת החריגים של ועד העובדים במכס, שאמורה לתת מענה ולבחון אם להיענות לבקשות חריגות ולאפשר שחרור של הסחורה.
במכתב תיאר לין, "נמסר לנו מיבואנים רבים שהגישו בקשה לוועדת החריגים כי לאחר ההגשה הם בעלטה מוחלטת, אינם יודעים אפילו אם הבקשה התקבלה ומתי יינתן מענה. ההתעלמות המתוארת על ידי הפונים מהווה זלזול, שאינו מתקבל על הדעת, בקושי האמיתי שלקוחות המכס מצויים בו."

בפנייתו לניסנקורן אמר לין: "אני פונה אליך על מנת שתנחה את ועדי העובדים להגיב לכל פניה לוועדת חריגים בתוך פרק זמן קצוב, תוך מתן תשובה כתובה ומנומקת, כפי שראוי לנהוג תמיד ובפרט במצב רגיש זה, על מנת למנוע נזקים חמורים נוספים. אני מבקש כי תורה לוועד העובדים במכס לנהוג באחריות ולהפסיק מיידית שביתה זו. "
למידע נוסף בתחום זה