נשיא איגוד לשכות המסחר: ההסכם המתגבש בין רה"מ לשר האוצר חיובי אולם יש לשקול שוב צמצום פטורים והקטנת הגרעון

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר היום בתגובה להסכם המסתמן בין ראש הממשלה לבין שר האוצר כי כל הצעדים המתגבשים הם צעדים נכונים אשר יתרמו ליציבות הממשלה, להמשך חיזוקו של המשק ולדימויה של ישראל ברמה הבינלאומית.
לדבריו, "אכן רצוי כי יעד הגירעון לא יפרוץ את התקרה של 3%, אך אם נפרוץ מעט את יעד הגירעון, ולא כשינוי מבני אלא כשינוי זמני כדי לתת מענה לסיטואציה חריגה כמו הלוחמה בדרום – זה בוודאי לא הרה גורל."

"הגדלת תקציב הביטחון הינו מהלך הכרחי על מנת שמערכת הביטחון תוכל להתמודד עם האתגרים האמיתיים והאסטרטגיים המאיימים על ישראל. אבל יחד עם הגדלת תקציב הביטחון, חייבת גם להתבצע התייעלות במערכת הביטחון: צמצום מפקדות, העלאת גיל הפרישה למשרתי קבע וצמצום רמת הפנסיות."

לעניין אישור תכנית פטור מע"מ אפס ברכישת דירת מגורים ראשונה על ידי זוגות צעירים, אמר לין, כי מדובר במהלך נכון בייסודו ובתפיסתו הבסיסית, אך אם לא ישלבו את קבוצות הרכישה בתכנית, זו תהיה שגיאה חמורה: התכנית לא תוביל להורדת מחירי הדירות, התחרות תפחת משמעותית וכל הביקושים יתועלו לקבלני הבניין.

עוד ציין כי אי העלאת מסים זה מהלך נכון ביותר משום שהוא מפורר את המיתוס שהעלאת מיסים תורמת להכנסות המדינה. ההיפך הוא הנכון. "בשנת 2003, בתחילת כהונתו של נתניהו כשר האוצר, הוא ראה בהפחתת המסים ציר מרכזי במדיניות הכלכלית, ואכן כך היה. התוצאה היתה צמיחה מרשימה של המשק."

יחד עם זאת, מבהיר לין, "יש לעשות הבחנה ברורה בין העלאת מסים לבין ביטולי פטורים ממס, על אף שזה מעלה את עול המס, זהו מהלך נכון וחשוב מאד ביצירת מערכות יציבות ומבוססות."
למידע נוסף בתחום זה