לין מציע ללפיד: העבר הוראת שעה דחופה להפחתת המס על משיכת דיבידנד, שתתרום לגידול בהכנסות המדינה ממסים כבר בשנת 2014

להערכת לין, הפחתת המס על משיכת דיבידנד של בעל שליטה בחברה מרמה של 30% ו-32% כיום לשיעור של 20% עד סוף שנה זו, תתרום לתוספת של 5-3 מיליארד ש"ח להכנסות המדינה.

"על מנת להגדיל את הכנסות המדינה ממסים בשנת 2014, אני מציע להעביר הוראת שעה להפחתת המס על משיכת דיבידנד של בעל שליטה בחברה, מרמה של 30% ו-32% כיום, לשיעור של 20% עד סוף השנה, וחזרה לרמה של 25% בתחילת 2015." כך עולה מפנייה דחופה ששיגר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, לשר האוצר, חה"כ יאיר לפיד.

 להערכת לין, "הפחתת המס על משיכת דיבידנד תגדיל את הכנסות המדינה ממסים בשנת 2014, תתרום לתוספת של 5-3 מיליארד ש"ח להכנסות המדינה".

 מנתונים שהגיעו לאיגוד לשכות המסחר עולה כי בחודשים שקדמו להעלאת המס על משיכת דיבידנד לבעלי שליטה לרמה של 30% ו-32% בשנת 2012, הכנסות המדינה גדלו בכ- 4 מיליארד ש"ח כתוצאה ממשיכה מוקדמת של דיבידנדים. לעומת זאת, בכל שנת 2013 הכנסות המדינה ממס על משיכת דיבידנד עמדו על כ- 4.2 מיליארד ש"ח בלבד.

 לדידו של לין, המהלך המוצע יעודד בעלי שליטה לשחרר רווחים לחלוקה עד סוף השנה הזו, שכן עקב העלאת המס על רווחי חברות, חברות רבות בישראל, שלהן בעלים מהותיים, מעכבות חלוקת דיבידנדים מחמת המיסוי הגבוה, וכך נוצרת מחדש ביצת רווחים כלואים שסיבתה במס החברות הגבוה.

 "הורדת נטל המס תיצור תמריץ לעסקים רבים לשחרר רווחים ובדרך זו אף תגדלנה הכנסות המדינה, מעבר לתחזיות, עד סוף השנה". אומר לין. "ראוי לציין כי חזרה לרמה של 25% בשנת 2015 מהווה חזרה לנורמה המקובלת. העלאת המס לרמה של 30% או 32% נעשתה בתגובה ללחץ של המחאה החברתית בזמנו ולא משיקולים כלכליים-ענייניים".

 בפנייתו לין מציע דרך נוספת להגדלת הכנסות המדינה: זירוז המלצות ועדת אנדורן, שמשמעותן צמצום הטבות המס הניתנות לחברות תעשייתיות בגין ביצוע יצוא ברמה של 25%. "אין שום הצדקה להעניק הטבה זו, שכן אין הבדל מהותי אמיתי בין חברה המייצאת שירותים לבין חברה המייצאת מוצרי תעשייה, ומן הראוי הוא להשוות את רמת המס".

 לין סיכם את פנייתו באומרו כי ישום מהיר של המלצות אלה יגדיל מאד את הכנסות המדינה ממיסים כבר בשנת הכספים הנוכחית.

למידע נוסף בתחום זה