לין לראשי הבנקים וחברות האשראי: הקלו על העסקים במתן אשראי וריביות על האשראי

לאור הימשכו של המבצע בדרום והשפעתו השלילית על היקף הפעילות העסקית, ובעיקר על מגזר העסקים הקטנים והבינוניים, עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שיגר פנייה דחופה לראשי הבנקים וראשי חברות האשראי בכדי שישקלו מתן הקלה לעסקים ברחבי הארץ, בכל הקשור להסדרי האשראי וריביות על האשראי, רטרואקטיבית מתחילת מבצע 'צוק איתן' ועד לסיומו.

לין הציע לראשי הבנקים וחברות האשראי לפעול במספר מישורים: הראשון, הרחבת מסגרות האשראי; השני, אי חיוב בריבית חריגה על חריגה בהקצאת האשראי המוכרת; והשלישי, המיועד לחברות האשראי - מתן הנחה על חיוב בריבית על הלוואות הניתנות לחברות וליחידים.

אני מאמין, על בסיס פניות אישיות שהגיעו אלי, כי יישום הצעות אלה יתרום רבות בהקלה על עסקים קטנים ובינוניים, הסובלים ממצוקת אשראי בתקופה זו ואף ימנעו תחושות מרירות. בטוחני כי לקוחותיכם אף ידעו להעריך זאת." הדגיש לין בפנייתו.

 

למידע נוסף בתחום זה