איגוד לשכות המסחר לשר האוצר: תקן את הצעת חוק מע"מ אפס על רכישת דירת מגורים כך שתכלול גם את קבוצות הרכישה

לקראת הדיון ביום רביעי הקרוב בוועדת הכספים בהשתתפות שר האוצר, בנושא מע"מ אפס על רכישת דירת מגורים, שיגר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנייה לשר האוצר לפיד בדרישה לכלול את קבוצות הרכישה בהצעת החוק הממשלתית.
לדברי לין, אשר כיהן כיו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעת החוק במתכונתה הנוכחית יוצרת מצב אפלייתי הפוגע קשות בעקרון השוויון לפיו רק מי שרוכש דירה מ"קבלן", יוכל לקבל את ההטבה. ובכך יוצרת אפליה כנגד רוכשי דירות המבקשים להוזיל את עלות הדירה שלהם באמצעות קבוצות רכישה, וזאת בניגוד לתכלית המרכזית של החוק שנועד לתרום להוזלת מחירי דירות המגורים בישראל. כל מניעת תחרות הוגנת ומלאה, בתחום כה רגיש, תמנע רמת מחירים תחרותית.

איגוד לשכות המסחר אשר מאגד תחתיו את פורום מארגני קבוצות הרכישה טוען כי קבוצות רכישה למגורים הוקמו בישראל כאמצעי להוזיל את מחירי הדירות של הרוכשים, והן הצליחו בכך. אין זה עניין שולי, הן מהוות כ-25% מהיקף הבניה למגורים, וכ-60% מחבריהן הם זוגות צעירים.

על כן, אין זה עומד במבחן הביקורת, הן מבחינה משפטית והן מבחינה ערכית, כי מי שרוכש דירת מגורים לצרכיו שלו, באמצעות קבוצה משותפת, לא יוכל ליהנות מאותו פטור ממע"מ הניתן למי שרוכש דירת מגורים מקבלן. לכל אדם בישראל, נתונה זכות הבחירה כיצד הוא ירכוש את דירתו. העובדה שקבוצת אנשים מתארגנת יחדיו על מנת לבצע פעולה זו באמצעות רכישת ידע מקצועי וניהול משותף, אינה משנה את מהות העניין.

לין מדגים פנייתו את התוצאה האבסורדית שעולה מהצעת החוק: יוצא צבא ששירת שלוש שנים בצה"ל ולאחר מכן במילואים, אם הוא מעוניין לרכוש דירתו במחיר מוזל באמצעות קבוצת רכישה, ישלם מע"מ. בעוד מי שלא שירת בצה"ל, יוכל לקנות דירה מקבלן בפטור ממע"מ, אם מחירה אינו עולה על 950 אלף ₪.

ראוי להדגיש כי עמדה זו של שוויון במיסוי בין מי שרוכש דירה מקבלן, לבין רכישה באמצעות קבוצה, הוכרה על-ידי ועדה ברשות המיסים בשנת 2010, וקיבלה ביטוי בדברי ההסבר להצעת חוק ההסדרים, שאושרה בשנת 2011.

פורום מארגני קבוצות הרכישה הפועל במסגרת איגוד לשכות המסחר הגיש מספר הצעות אופרטיביות ויעילות ליישום החוק החדש גם על קבוצות הרכישה: הפטור ממע"מ לרוכשי דירות באמצעות קבוצות רכישה הוא בשלבים - רכישת הקרקע וקבלת שירותי בניה, והוא מגלם בערכו את המוצר הסופי, שזו דירת המגורים.

משכך, סבור לין, צריך לתקן את הצעת החוק על מנת למנוע את העיוות ולהפוך אותה לצודקת ושיווניות. במתכונתה הנוכחית, היא לא תעמוד במבחן ההיגיון והצדק, ולעניות דעתי גם לא תעמוד במבחן בג"צ.
 
רצ"ב נספחים:
מדגם של פרויקטים בקבוצות רכישה לקראת אכלוס - לעומת מחירי שוק
מדגם רכישת קרקעות ממנהל מקרקעי ישראל: קבלנים למול קבוצות רכישה


קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה