איגוד תעודות הסל בתגובה לאישור כניסתן של קרנות זרות: על מנת להבטיח קיומה של תחרות הוגנת, על המחוקק והרשות לניירות ערך לקבוע כללי משחק שלא יפלו לרעה מנהלים ישראלים

"איגוד תעודות הסל תומך בתחרות חופשית והרחבת אפשרויות ההשקעה למשקיע הישראלי. אך על מנת להבטיח קיומה של תחרות הוגנת בין מנהלים ישראלים לבין מנהלים זרים, כתוצאה מהמהלך הניסיוני עליו הוחלט היום שלא קיים ברובן המכריע של מדינות העולם המערבי, איגוד תעודות הסל קורא למחוקק ולרשות ניירות ערך לקבוע כללי משחק שלא יפלו לרעה מנהלים ישראלים על פני מנהלים זרים."
כך אמר היום בועז נגר, יו"ר איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר, בתגובה להחלטת ועדת המשנה לביטוח של ועדת הכספים בכנסת, לאשר הצעת חוק המאפשרת את כניסתן של קרנות חוץ זרות לשוק הישראלי.

לדבריו, "כיום מנהל ישראלי מנוע מלהנפיק ETF ישראלי, מנוע מלעשות שימוש באסטרטגיות השקעה ובמכשירים פיננסיים מתקדמים, ובנוסף לכך המנהל הישראלי משלם אגרות ומיסים בשיעורים הגבוהים ביותר בעולם.

נגר הודיע כי בכוונת איגוד תעודות הסל לעתור לבג״צ כנגד האפליה לרעה של מנהלים ישראלים על ידי הרגולטור, שמונעת קיומה של תחרות הוגנת בין מנהלים ישראלים למנהלים זרים.
למידע נוסף בתחום זה