איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: לאור עלויות בשוקי ההון, שוק תעודות הסל מגייס במאי 2014 מעל 1 מיליארד ₪

"לאור מגמה חיובית בבורסות העולם, שוק תעודות הסל בישראל מגייס בחודש מאי 2014 קצת מעל 1 מיליארד ₪", כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים בחודש מאי 2014 הינו בתעודות על מניות בארץ ובחו"ל בכ-480 מיליון ₪. המדובר בהמשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-1.9 מיליארד ₪ בתעודות סל על מניות בחו"ל, ומעל 460 מיליון ₪ בתעודות סל על מניות בארץ.
לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש מאי 2014 למעלה מ-108 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת 106 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש אפריל 2014. המדובר בשיא כל הזמנים שמנהל ענף תעודות סל בישראל, שגם צומח בקצב גבוה לאורך השנים, מה שמראה את המשך אמון המשקיעים במוצרי מדדים.

מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-26% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-19% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-23% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).

לדבריו, בחודש מאי 2014 המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-298 מיליון ₪), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-295 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא תכלית תעודות סל (כ-1.6 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.8% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.6% משוק תעודות הסל".

ראה טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים בקובץ המצורף.


למידע נוסף בתחום זה