לין: את החמרת הקריטריונים על פיהן יוענקו לרשויות המקומיות אישורים חריגים להעלאת מס הארנונה יש להתחיל מיידית

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, מברך על כך ששר הפנים החליט לנקוט יוזמה אקטיבית בטיפול בשערוריית מס הארנונה, והחליט לבטל את הנורמות הרופסות על פיהן התנהל נושא זה עד היום באמצעות משרד הפנים. יחד עם זאת, אסור להסתפק בשינוי נורמטיבי החל משנת 2015. "עבור עסקים רבים זה יהיה מאוחר מדי. מס הארנונה הוא מס קטלני, הוא מוטל על העסק ללא התייחסות למחזור העסק או לרווחיותו."

אם הנורמות החדשות לא תיושמנה כבר החל משנת 2014, הרבה עסקים זעירים וקטנים צפויים להיסגר 
 
לין מדגיש כי בשנת 2012 הוענקו 70 אישורים חריגים בצורה גורפת ובשנת 2013 הוענקו 50 אישורים חריגים, ואם הנורמות החדשות לא תיושמנה כבר החל משנת 2014 זה יהיה הקש שישבור את גב הגמל. הרבה עסקים זעירים וקטנים צפויים להיסגר. "אסור לשכוח כי אישור חריג, אפילו אם ניתן בגלל מצוקה זמנית, משמש כבסיס לכל ההעלאות הבאות. הנורמות עליהן הודיע שר הפנים חייבות לחול כבר משנת 2014."
 כמו כן, לין דורש כי משרד הפנים יפרסם את רשימת כל הבקשות לאישורים חריגים שהוגשו בפניו עד היום.

למידע נוסף בתחום זה