איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: שוק תעודות הסל ממשיך לצמוח: הענף מנהל למעלה מ-104.5 מיליארד ₪

לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש פברואר 2014 למעלה מ-104.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת ינואר 2014, שאז נוהלו למעלה מ-101.5 מיליארד ₪. מדובר שוב בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל."

לאור המגמה החיובית בחודש החולף בשווקי ההון, הרי ששוק תעודות הסל בישראל גייס בפברואר 2014 כ-700 מיליון ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש בפברואר 2014 הינו בתעודות על מניות בחו"ל בלמעלה מ-740 מיליון ₪. המדובר בהמשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי (בשנה החולפת הושקעו כ-3.8 מיליארד ₪ בתעודות על מניות בארץ וכ-9.3 מיליארד ₪ בתעודות על מניות בחו"ל. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-1.3 מיליארד ₪ בתעודות סל על מניות בחו"ל). 
  
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-26% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-19% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-23% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדבריו, בחודש פברואר 2014 המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-377 מיליון ₪), ואחריה פסגות תעודות סל (כ-336 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.1% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.4%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.1% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
  
 הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש פברואר 2014
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

               
               
 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש פברואר 2014 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

פבר-14

דצמ-13

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

28,491

27.23

27,903

27.55

-34.65

-124.12

2.11%

מניות בחו"ל

26,946

25.75

25,338

25.01

740.23

1,314.38

6.35%

ממונפות ואסטרטגיות

539

0.52

506

0.50

15.08

32.11

6.47%

אג"ח בארץ

19,895

19.01

19,714

19.46

-72.45

-40.40

0.92%

אג"ח בחו"ל

258

0.25

277

0.27

-4.85

-26.73

-6.55%

סל מדדים

3,954

3.78

3,624

3.58

130.80

284.92

9.10%

תעודות פיקדון

24,559

23.47

23,933

23.63

-76.00

575.00

2.62%

סה"כ

104,642

100.00

101,295

100.00

698.17

2,015.15

3.30%


 
 
 
 
 

             
   
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל בפברואר 2014

נתח שוק

יצירות/פדיונות בפברואר 2014

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

32,515

31.1%

-214.42

304.02

31,890

1.96%

תכלית

30,827

29.5%

377.38

817.40

29,610

4.11%

פסגות

28,620

27.4%

336.04

433.53

27,750

3.14%

הראל

12,680

12.1%

199.16

460.21

12,045

5.28%

סה"כ

104,642

100%

698.17

2,015.15

101,295

3.30%


 

למידע נוסף בתחום זה