לין: "תפיסתה הבסיסית של קרנית פלוג בתחום הכלכלה שגויה ומסוכנת"

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר במפגש של חברי נשיאות כי "התפיסה הכלכלית הבסיסית של קרנית פלוג, נגידתבנק ישראל, בתחום כלכלת המאקרו היא שגויה ומסוכנת. מאז שהיא נבחרה לתפקידה, כמעט כקיבעון היא לא מפסיקה להצהיר כי יש להעלות את רמת המסים בישראל וכי יש לשקול תמיד מחדש העלאות מסים בשנים הבאות."

לדבריו: "מה שגב' פלוג רואה מול עיניה זה את ממדי הגרעון התקציבי. אולם, יתכן מאוד שמחמת שכל תקופת עבודתה המקצועית חלפה בשירות הציבורי, היא נעדרת הבנה וניסיון של המגזר העסקי. תפיסת העולם שלה היא תפיסת מאקרו-חשבונאית המנתקת עצמה לחלוטין מהדינאמיקה האנושית במגזר העסקי."
 
עוד הוסיף לין: "רמת המסים בישראל מצויה כבר היום בשיא יכולת הספיגה של המגזר העסקי ושל היחידים. שיעורי המס הישיר על הכנסות היחידים עולה בצורה תלולה כבר בהכנסות הנמוכות, מעל 14,000 שיעור של 43% ומעל 20,000 שיעור של 46%."
 
שיעור מס החברות נמצא כבר ברמת שיא של 26.5% מס על רווחי חברות ועוד 30% מס על משיכת דיבידנד. "ברמות מיסוי כאלו יש כבר השפעה שלילית חמורה על הרצון לפתח עסקים ולהקים עסקים חדשים או על התמריץ לעבוד ולצאת לעבודה, שללא ספק תאט את הצמיחה במשק."
 
לדבריו: "אין דרך מפתה יותר מלפתור בעיות כלכליות מאשר לדבר על העלאת מסים, מבלי לנתח ולחשוב מה תהיה ההשפעה על קצב הצמיחה במשק. הדרך שבה צריכים כיום ללכת אינה עוד בהעלאת מסים, אלא להפך- הפחתת מסים כדי ליצור מערכת מס יציבה, אשר תיצור תמריץ לפתח עסקים ולהשקיע יותר בעבודה."
 
עוד הדגיש לין כי: "התבטאויותיה הבלתי פוסקות של קרנית פלוג הבאות מבנק ישראל מעניקות לגיטימציה לצעד הנואל של המשך העלאות המסים בישראל במקום ללכת בכיוון ההפוך. העלאת שיעורי המס רק תקצין את העיוותים בחלוקת הנטל; היא תאט את הצמיחה ותקטין את הכנסות המדינה."
 
"במקום לדבר כל הזמן על הצורך להעלאת מסים, מוטב שבנק ישראל יעסוק בניתוח מחוללי הצמיחה. אם כלכלני בנק ישראל יבחנו את התפתחות המשק בעשור הקודם - 2002 עד 2012 - הם ייווכחו כי חזינו תקופת צמיחה מרשימה, אשר אחד ממרכיביה היה הפחתות המס."

למידע נוסף בתחום זה