לין ללפיד: לנצל את ההזדמנות ולהשיב את מס החברות ל- 25% כפי שהיה בעבר, ולהקפיא את העלאה המתוכננת במס על היחיד

בעקבות הפרסומים על העודף התקציבי של 12 מיליארד ₪ , עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, קרא היום לשר האוצר לפיד לנצל את ההזדמנות כבר עכשיו ולהודיע על השבת מס החברות לרמה של 25% והשבת המס על משיכת דיבידנד לרמה של 25% כמו שהיה בעבר, וזאת החל מ-2014. כמו כן, להקפיא את העלאה המתוכננת במס על היחיד שאמורה להיכנס לתוקף בשנת 2014.

לדבריו, "המגזר העסקי הוא מחולל הצמיחה העיקרי של המשק והכוח המניע את המגזר העסקי זוהי המוטיבציה של בעלי העסקים לבנות עסקים חדשים ולפתח עסקים קיימים. הפחתת המיסוי על העסקים תגדיל את היקף הפעילות העסקית ואת הכנסות המדינה ותתרום לצמיחת המשק."
 
בשנתיים האחרונות הערימו על בעלי העסקים עוד ועוד מיסים והעלו את מס החברות מרמה של 25%  ל- 26.5% ואת המס על משיכת דיבידנד ל- 30% מרמה של 25%. "צירוף של מס חברות ברמה של 26.5% ומס על משיכת רווחים בשיעור של 30% במשולב יוצר מס כולל של 48.5%. כמעט מחצית מרווחי החברה בכל רמות ההכנסה של החברה."
 
לין, שכיהן בעבר בתפקיד הממונה על הכנסות המדינה, מזכיר כי בתקופה שראש הממשלה נתניהו כיהן כשר האוצר הוא העביר רפורמה להפחתה הדרגתית של מס החברות מ- 36% ל- 18% , אשר הביאה להכפלת ההכנסות של המדינה ממס החברות ותרמה לצמיחת המשק. כך, בשנת 2003 הכנסות המדינה ממס החברות, שעמד על 36%, הגיעו ל- 14 מיליארד ₪ ואילו בשנת 2012 , כאשר שיעור המס ירד ל- 25% , ההכנסות עמדו על 26.3 מיליארד ₪. "בעיני רבים נתפסת העלאת מס החברות כהעלאת מס לעשירים. זוהי תפיסה שגויה. בישראל לא פחות מ- 380,000 עסקים אשר המחזור השנתי שלהם לא עולה על 1 מיליון ₪ בשנה."

למידע נוסף בתחום זה