נשיא איגוד לשכות המסחר לשרי האוצר והתחבורה: הקמת שני נמלים חדשים, אחד בצפון ואחד בדרום, חיונית להשגת התכלית המרכזית של קיום תחרות אמת

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, תומך בהקמת שני רציפי נמל חדשים וקורא לשרי האוצר והתחבורה שלא להסתפק בהקמת נמל אחד בלבד, ואפילו אם יהיו שיקולים תקציביים המתנגדים לכך. "הקמת שני נמלים חדשים, אחד בצפון ואחד בדרום, חיונית להשגת התכלית המרכזית של קיום תחרות אמת."

בפנייה ששיגר לין לשרים לקראת החלטתם על הקמת שני רציפי נמל חדשים או הקמת רציף אחד בלבד, מציין:"כדי להתמודד עם התפתחות סחר החוץ של ישראל יש צורך בהקמת נמלי ים חדשים", נושא זה כבר נותח ונבדק על ידי חברת נמלי ישראל, אגף הספנות במשרד התחבורה וגורמים אחרים הקשורים בסחר החוץ של ישראל, במישור קיבולת הנמלים הנחוצה וכן הצורך בהעמקתם."
 
לדבריו, "אם יוקם נמל אחד בלבד, יהיה זה בדרום או בצפון, לא תושג אחת המטרות המרכזיות שהיא יצירת תחרות אמיתית על שירותי הנמלים. די להתבונן במה שהתרחש בתחום שירותי הטלפוניה מאז שהוחלט לפצל את פעילותה של בזק ולהציב אותה בפני תחרות. ההשפעה על הורדת רמת המחירים הייתה דרמתית. "
 
"לכל ידוע כי לרכיב ההובלה היבשתית משקל רב. מפעלים בדרום הזקוקים לשירותי נמל יפנו משלוחים לנמל אשדוד, גם אם עלות שירותי הנמל בחיפה יהיו נמוכים יותר. מסיבה זו, אין די בכך שתהיה תחרות בין שני הנמלים, חייבת להיות גם תחרות אמת בתוך מרחב הנמל הצפוני והדרומי. "
 
עוד מציין לין כי לנמלים או הרציפים החדשים תהיה יכולת ליצור תזרים הכנסות נאות.
 
לדעת לין, שלב התכנון של שני רציפי הנמל צריך להיעשות בו זמנית ואילו שלב הביצוע יכול להיעשות באופן הדרגתי: "הקמת שני הנמלים לא תתחלנה או תושלמנה סימולטנית באותו הזמן. יהיה מרווח זמנים בין ההשלמה של שני הנמלים. אולם, עבודת התשתית היסודית, היציאה במכרזים, התכנון וכדומה, מוטב ויצאו לדרך בו זמנית. "
 
"אם תדחה ההחלטה על הקמת שני נמלים ויוחלט על הקמת נמל אחד, כל ההשקעות במישור המאבק הציבורי, עלויות נלוות ופתרונות כספיים לוועדי העובדים, אשר נקווה שלא יינתנו, יוכפלו ואף יתחדשו במלואם", הדגיש לין בסיום פנייתו.

למידע נוסף בתחום זה