איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: לאור הטלטלות בשוקי ההון, ענף תעודות הסל גייס בחודש אוגוסט 2013 רק 915 מיליון ₪

לאור הטלטלות בשוקי ההון, שוק תעודות הסל בישראל גייס בחודש אוגוסט בקצב נמוך לעומת חודשים קודמים, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש אוגוסט 2013 גייסו ארבעת החברות המנפיקות תעודות סל כ-915 מיליון ₪, לעומת חודש יולי 2013 שאז גויסו כ-1.7 מיליארד ₪. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו למעלה מ-17 מיליארד ₪".

לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש אוגוסט 2013 הינו בתעודות פיקדון (כ-767 מיליון ₪) שהינם השקעה סולידית יחסית לתקופות תנודתיות. במקביל, ממשיכה המגמה של השקעה בתעודות סל על מניות בחו"ל, כשבחודש אוגוסט גויסו כ-322 מיליון ₪. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אוגוסט 2013 כ-88 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת יולי 2013, שאז נוהלו כ-87.7 מיליארד ₪. המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל". 
 
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-22% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-22% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-25% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדבריו, בחודש אוגוסט 2013 המגייסת המובילה הינה הראל תעודות סל (כ-344 מיליון ₪) ואחריה קסם תעודות סל (כ-311 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.7% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.3% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.7%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.3% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
  
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש אוגוסט 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות) 
 

               
 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש אוגוסט 2013 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

אוג-13

דצמ-12

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

23,498

26.72

20,855

30.26

47.94

2,146.78

12.67%

מניות בחו"ל

19,835

22.55

13,690

19.87

322.09

5,279.55

44.88%

ממונפות ואסטרטגיות

492

0.56

484

0.70

31.36

26.12

1.55%

אג"ח בארץ

19,049

21.66

18,304

26.56

-341.04

294.02

4.07%

אג"ח בחו"ל

307

0.35

471

0.68

-26.14

-131.78

-34.95%

סל מדדים

2,777

3.16

1,954

2.84

114.23

774.78

42.16%

תעודות פיקדון

21,987

25.00

13,151

19.08

767.00

8,713.38

67.19%

סה"כ

87,944

100.00

68,910

100.00

915.45

17,102.84

27.62%


 
 
 
 
 
 
 

             
   
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל באוגוסט 2013

נתח שוק

יצירות/פדיונות באוגוסט 2013

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

27,877

31.7%

311.19

5,102.64

22,233

25.39%

תכלית

25,769

29.3%

59.60

4,495.43

20,556

25.36%

פסגות

24,337

27.7%

200.65

3,785.90

20,109

21.03%

הראל

9,961

11.3%

344.00

3,718.88

6,012

65.69%

סה"כ

87,944

100%

915.45

17,102.84

68,910

27.62%
למידע נוסף בתחום זה