לשכת המסחר נוכח הפרסומים לפיהם ראש הממשלה התחייב להעביר חוק בוררות חובה בשירותים החיוניים: התחייבות שלטונית פסולה ונוגדת סדרי שלטון נכונים

לכל ההבטחות הניתנות על ידי אישיות ממשלתית, יהיה זה אפילו ראש הממשלה, אין ערך מבחינה משפטית והן לא מחייבות את הממשלה, שכן החובה המוטלת על הממשלה, לפעול למען האינטרס של הציבור הרחב ושל המשק, היא שניצבת ברמה הנורמטיבית העליונה
 

אסור לראש הממשלה להעניק הבטחות או להתחייב שלא להעביר חוק בוררות חובה בשירותים החיוניים שבבעלות המדינה. התחייבות כזו, כל שלב של משא ומתן מול ארגון עובדים, היא פסולה ונוגדת סדרי שלטון נכונים. כך אמר הגיב הבוקר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, על הפרסומים כאילו ראש הממשלה נתניהו התחייב בפני עופר עיני שלא להעביר חוק בוררות חובה בשירותים החיוניים.
 
לדבריו, "על המדינה מוטלת החובה הבסיסית לספק שירותים חיוניים לאזרחיה ולמגזר העסקי, ואחד מהם הוא שירותי התשתית של נמלי הים כמו שירותי הביטחון האישי אספקת חשמל, אספקת מים, שירותים רפואיים ושירותי שדות התעופה. אם כדי להבטיח אספקת שירותים חיוניים אלה יש להעביר חוק בוררות חובה אזי חייבת הממשלה לפעול על מנת להעביר חוק זה."
 
"אסור בשום אופן שחובות בסיסיות המוטלות על המדינה לא תבוצענה בגלל משא ומתן איזשהו או רקמת יחסים כלשהי. יש חובות יסוד שאינן יכולות להיות כפופות לשיקולים אישיים או מערכות יחסים. הן חייבות להתבצע בשלמותן כפי שנובע מחוק יסוד הממשלה".
 
לין התריע כי המשק הישראלי מצוי היום במבחן קריטי ואם בשלב זה הממשלה תאפשר לקומץ עובדים, הנהנים מתנאים משופרים, לפגוע בתפקוד המשק, בסחר החוץ של המדינה, במגזר העסקי ובציבור הרחב, היא לא תבצע את חובתה על פי חוק. על כן, לכל ההבטחות הניתנות על ידי אישיות ממשלתית, יהיה זה אפילו ראש הממשלה, אין ערך מבחינה משפטית והן לא מחייבות את הממשלה, שכן החובה המוטלת על הממשלה, לפעול למען האינטרס של הציבור הרחב ושל המשק, היא שניצבת ברמה הנורמטיבית העליונה."

למידע נוסף בתחום זה