לין ושפר להתאחדות התעשיינים: הצטרפו לאיגוד המשתמשים בהובלה ימית

ד"ר גד שפר, יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית ונשיא לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון ועו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר,  פנו לאחרונה למר צבי אורן, נשיא התאחדות התעשיינים במטרה לצרף את ההתאחדות לאיגוד המשתמשים בהובלה ימית במבנהו החדש והייצוגי.

לאחר שקיימנו מגעים לחיזוק איגוד המשתמשים בהובלה ימית" שייצג נאמנה את כלל האינטרסים של המשתמשים בהובלה ימית הגענו להסכמה כי נפעל על פי עקרונות הנייר אשר הציע אוריאל לין. ייצוג התאחדות התעשיינים  יהיה שווה לייצוג איגוד לשכות המסחר ובהסכמה הדדית אפשר יהיה לצרף גורמים חשובים המשתמשים בהובלה ימית כמו משרד הביטחון וחברת החשמל, כתבו השניים במכתבם.

השניים ציינו בפנייתם את נחיצות האיחוד בין הארגונים בנושא זה: "אנו פונים אליך על מנת שתיתן הסכמתך להצטרפותה של התאחדות התעשיינים לאיגוד המשתמשים בהובלה ימית במבנהו החדש. השעה דוחקת, הנושאים שעומדים על הפרק הם קריטיים לעתיד הנמלים ועתיד סחר החוץ של ישראל".

איגוד המשתמשים בהובלה ימית הפועל תחת לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון, הוקם בשנת 1964 במטרה לייצג את בעלי המטענים - יצואנים ויבואנים - בכל נושאי ההובלה של מטענים בים מול חברות הספנות, מול הנמלים ומול הרשויות השונות.

לאחרונה, לאור תוכניות הממשלה לבצע רפורמה בנמלים והחשש העתידי מפני שביתות ועיצומי עובדי הנמלים שיפגעו קשות בתהליכי הובלת המטענים, הוחלט לחזק את האיגוד כאשר תחילה הצטרף אליו איגוד לשכות המסחר וכעת כאמור נעשתה פנייה להצטרפותה של התאחדות התעשיינים.

למכתבם לאורן צירפו לין ושפר את נייר העקרונות לייסוד האיגוד אשר גובש על ידי לין ובו מפורטים יעדי האיגוד המחודש, הרכב מועצת האיגוד זמני התכנסות ועוד. כך נקבע בנייר כי מטרות הארגון תהיינה לייצג נאמנה את האינטרסים של כל גורמי המסחר בישראל, המשתמשים בהובלה ימית. מבחינת הרכב מועצת האיגוד נקבע כי במועצה ישתתפו כל המשתמשים בהובלה ימית: 5 נציגים להתאחדות התעשיינים: 5 נציגים לאיגוד לשכות המסחר, 3 נציגים למכון הייצוא ו-2  נציגים למועצת המובילים והמסיעים.

עוד נקבע כי מקרב המועצה תיבחר הנהלה מצומצמת בת חמישה חברים בהרכב הבא: 4 לתעשיינים, 4 ללשכות המסחר, 1 לגורמים הנוספים. בנוגע לבחירת יו"ר מועצת האיגוד הוחלט כי ייבחר יו"ר לקדנציה בת 4 שנים וזאת תחת הצבעה חשאית במועצה.

בין סדרי מועצת האיגוד נקבע כי: המועצה תהיה זכאית לקבוע דמי חבר, שייקבעו על ידיה לשם מימון פעילותה השוטפת ; המועצה תקבע מדיניות כללית ; המועצה תתכנס אחת ל-3 חודשים, אלא אם כן מקרה חירום מחייב את כינוסה קודם לכן ;ההנהלה תהיה בעלת סמכות לבצע את החלטות המועצה ולקבל החלטות גם לאחר התייעצות טלפונית בין חבריה ;ההנהלה תתכנס לפחות אחת לחודש, אלא אם כן מקרה חירום מחייב את כינוסה קודם לכן; יו"ר הארגון יפעל מתוך משרדיו בארגוני המעסיקים. לא יהיו לארגון משרדים נוספים ולא יהיו לארגון מנהלים נוספים ;הארגון יפעל בהתאם לעקרונות של מנהל תקין בדגש על העיקרון הדמוקרטי ועל שקיפות, יעילות והגינות. 

למידע נוסף בתחום זה