חטיבת יבואני משקאות משכרים באיגוד לשכות המסחר לשר האוצר: כוונתך לערוך שינוי ברפורמה במיסוי משקאות אלכוהוליים תפגע קשות בעסקים

על רקע כוונת משרד האוצר לשנות באופן חד-צדדי את תוכנית הרפורמה המתוכננת במיסוי משקאות אלכוהוליים, תוכנית שגובשה במשך שלוש שנים בשיתוף יבואני המשקאות, פנה אמש בדחיפות, חיים עוז, סמנכ"ל חטיבות ענפיות באיגוד לשכות המסחר לשר האוצר בדרישה לבלום את השינוי המתוכנן שיביא לפגיעה חמורה בציבור היבואנים.

ביום 1.6.10 אישרה ועדת הכספים את הרפורמה במיסוי משקאות אלכוהוליים, אשר על הכנתה שקדה רשות המיסים למעלה משנתיים, במקצועיות ובהשקעת זמן ומחשבה, תוך שיתוף יבואנים ויצרנים מקומיים. בנוסף, נשלחו לרשות המסים פניות והתייחסויותיהם של ארגוני סחר בינלאומיים ועמדותיהם נבדקו ונשקלו בין יתר השיקולים שנלקחו בחשבון באותה עת, כתב עוז לשר האוצר. 
  
"הצו שאושר, קבע כי שיעור מס הקניה החל על משקאות אלכוהוליים יעמוד, עד שנת 2014, על 20 ₪ לליטר כוהל + 75% לפי ערך, והחל מינואר 2014 שיעור מס הקניה על
משקאות משכרים יעמוד על 80 ₪ לליטר כוהל. תהליך זה נעשה במדורג באופן מכוון, על מנת לאפשר לענף האלכוהול כולו, להיערך לשינויים המשמעותיים בשיטת המס", הוסיף.
 
לדבריו, "בהסתמך על הרפורמה שאושרה ובהתאם לתקופת ההסתגלות שניתנה, ישנם יבואנים אשר תכננו את צעדיהם בהתאם לשינוי הצפוי, חתמו הסכמי הפצה והסכמים מול לקוחות, השקיעו בתקציבי שיווק ועוד."
 
"לאחרונה הוחלט להקדים את החלת הרפורמה מיום 1.1.14 ליום 1.7.13, וכן הוחלט להעלות את שיעור מס הקניה מ-80 ₪ לליטר כוהל ל- 105 ₪. על אף ההפתעה בהקדמתה בחצי שנה של כניסת הרפורמה לתוקף והעלאת שיעור מס הקניה, היבואנים לא הביעו התנגדות לכך, שכן הבינו כי הדבר נעשה במסגרת פעולות רבות שננקטו ע"י משרדך, לטובת צמצום הגירעון של מדינת ישראל."
 
לדברי עוז במכתבו, במידה והאוצר רוצה לשנות כעת את תוכנית הרפורמה עליו להיוועץ גם בגורמים המקצועיים, קרי היבואנים, על מנת למנוע פגיעה קשה בעסקיהם: "היום הובא לידיעתנו כי בכוונתך לערוך שינוי ברפורמה, מהלך אשר יפגע קשות בעסקים רבים הפועלים בענף, לרבות ביבואנים, נותני שירותים, משווקים וכמובן בצרכן הסופי. לא יעלה על הדעת להחליט כעת, שלוש שנים לאחר קבלת ההחלטה לגבי הרפורמה, על שינוי השיטה, וזאת מבלי להיוועץ ביבואנים ובארגונים הבינלאומיים, או לכל הפחות לתת להם הזדמנות להשמיע עמדתם."
 
"אני פונה אליך בבקשה כי כל החלטה אשר תתקבל, תועבר אלינו לשם מתן התייחסות מקצועית, ובכל מקרה, לא תוחל באופן מיידי, כי אם יינתן זמן התארגנות מתאים, לשם מניעת טלטלה נוספת בפעילות השוטפת של העוסקים בענף", סיכם עוז.

למידע נוסף בתחום זה