סמנכ"ל חטיבות ענפיות לשר הרווחה: הצעת האוצר לשינוי חוק הסיעוד תפגע בציבור הקשישים

חיים עוז, סמנכ"ל חטיבות ענפיות באיגוד: "מדובר בקיצוץ רחב מאוד של שווי גמלת הסיעוד שניתנה עד כה לקשישים, במסגרת "הגמלה בעין", כך ש"החיסכון למדינה" יגיע כולו על חשבון השירותים שקיבלו עד כה הקשישים"

יש טעם לפגם בעובדה ששינוי כה מהותי ומרחיק לכת בחוק הסיעוד, נעשה בחסות חוק ההסדרים", מתוך שיקולים כלכליים ובניגוד לדעתם של כל הגורמים המקצועיים, תוך שלא התקיים כל דיון ציבורי ראוי." 
  
"במסגרת חוק ההסדרים, הגיש משרד האוצר הצעת חוק לשינוי דרמטי של חוק הסיעוד, שעתידה לפגוע ולהחמיר באופן אנוש את מצבם של אוכלוסיית הקשישים, ובפרט את פלח הקשישים החלש ביותר, המוגדר כתלוי לחלוטין בעזרת הזולת. השינוי נערך תחת כסות של "חיסכון כספי למדינה", בעוד שלמעשה החיסכון הינו מזערי", כך במכתב ששיגר בסופ"ש האחרון, חיים עוז, סמנכ"ל חטיבות ענפיות באיגוד לשכות המסחר לשר הרווחה, מאיר כהן.
 
לדברי עוז, המשמש כחבר במועצת הביטוח הלאומי, "כתוצאה מהמהלך הוצאת המוסד לביטוח לאומי תקטן בכ-253 מליון ₪ בשנה, בעוד שהכנסות אוצר המדינה ממע"מ יקטנו בכ-228 מליון ₪ בשנה, כך ש"החיסכון הכלכלי" יעמוד על סך של 25 מיליון ₪ בלבד! חמור מכך, בחסות השינוי יועברו בכפייה קשישים המעסיקים עובדים זרים מ"גמלה בעין" לגמלה כספית, כאשר ישללו מהם באופן מיידי שירותים מקצועיים חיוניים וסיוע יומיומי צמוד, אשר עד כה ניתנו להם במסגרת חוק הסיעוד. השינוי המוצע בנוגע לשמירה על רמת השירות הינו בבחינת לעג לרש ותקצובו אינו ידוע. למעשה, מדובר בקיצוץ רחב מאוד של שווי גמלת הסיעוד שניתנה עד כה לקשישים, במסגרת "הגמלה בעין", כך ש"חיסכון המדינה" מגיע כולו על חשבון השירותים שקיבלו עד כה הקשישים."
 
בפנייתו ציין עוז כי תוצאות סקר מקיף שפורסם לאחרונה בנושא סותרות את עמדת משרד האוצר בסוגיה: "אם לא די בכך, השינוי מבקש לכפות את המעבר לגמלה כספית על הקשישים, על אף שניסוי 
 
מקיף שנערך לאורך 5 שנים, ותוצאותיו התפרסמו בימים אלו, מוכיח כי 96% מהקשישים, ו- 91% מאלו המעסיקים עובד זר, העדיפו להמשיך ולקבל "גמלה בעין" וסירבו לעבור לגמלה כספית.
 
לדבריו" מדובר בנתונים דרמטיים המוכיחים כי אוכלוסיית הקשישים מעדיפה באופן מוחלט את הגמלה בעין, הכוללת רמת שירות, בקרה ופיקוח גבוהה וחסרת תחליף, ואינה מעוניינת להיוותר לבדה מול העובד הזר, דבר שיכול לחשוף את הקשישים, בין היתר, לדרישות שכר בהן לא יוכלו לעמוד ולתביעות משפטיות משמעותיות."
 
עוד הוסיף כי, "חמורים הדברים שבעתיים על רקע העובדה שכ- 51% מהקשישים האמורים מוגדרים כבודדים או עריריים, כך שהכוונה להשאירם לבדם ובניגוד לרצונם מול העובדים הזרים, יהא החיסכון הכספי אשר יהא, אינה הולמת חברה מתוקנת שמתיימרת לדאוג לאוכלוסיה הזקוקה לתמיכה הגבוהה ביותר. יש לציין כי כפיית המעבר לגמלה כספית מנוגדת להבטחות העבר, שהיוו תנאי להמשך הניסוי, לפיהן, באם יתבצע שינוי, תמיד תיוותר לקשישים אפשרות הבחירה בין גמלה בעין לבין גמלה כספית."
 
בסיום מכתבו לשר ציין עוז את העובדה כי החלטת האוצר למעבר לגמלה כספית מנוגדת לדעתם של כל הגורמים המקצועיים המטפלים באוכלוסיית הקשישים בישראל: "אין זה פלא אם כן, כי כל הגורמים המקצועיים, לרבות המוסד לביטוח לאומי, ארגון העובדים הסוציאליים, המרכז לשלטון מקומי, האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, הסתדרות הגמלאים, איגוד העמותות למען הזקן בישראל ועוד, הינם נגד שינוי חוק הסיעוד, ובפרט נגד כפיית המעבר לגמלה כספית."
 
"המעבר לגמלה כספית מהווה פגיעה אנושה בזכויות הקשישים ובעלת משמעויות הרסניות, אם  תצא תכנית זו אל הפועל. יש טעם לפגם בעובדה ששינוי כה מהותי ומרחיק לכת בחוק הסיעוד, נעשה בחסות "חוק ההסדרים", מתוך שיקולים כלכליים ובניגוד לדעתם של כל הגורמים המקצועיים, תוך שלא התקיים כל דיון ציבורי ראוי."
 
לדבריו,"לא די בכך שבשינוי חוק הסיעוד אין בשורה כלכלית, אלא שהוא עתיד להגדיל משמעותית את ימי האשפוז של הקשישים, את אובדן ימי העבודה של משפחותיהם ולהוביל לנזקים כספיים אדירים בדמות פיטורים של מאות עובדים סוציאליים ואחיות מוסמכות ואלפי עובדי סיעוד. למותר לציין כי חוק הסיעוד הינו החוק הסוציאלי וההגון ביותר כלפי האוכלוסייה החלשה בחברה, אשר האריך את תוחלת חייהם של הקשישים, שיפר את איכות חייהם והבטיח את כבודם לעת זקנה. אנו תקווה כי ישובו ההיגיון והחמלה למחוזותינו, ויוסר שינויו המקומם של חוק הסיעוד  מחוק ההסדרים. אנו דורשים ממך לשמור על חוק הסיעוד במתכונתו המקורית ולמנוע כל פגיעה בו ובקשישים."

למידע נוסף בתחום זה