החקלאים במכתב דחוף לראש הממשלה: אין דור המשך בענף החקלאות - לאור המדיניות הממשלתית הפוגענית כלפינו

החקלאים במכתב דחוף לראש הממשלה: "אין דור המשך בענף החקלאות - לאור המדיניות הממשלתית הפוגענית כלפינו; גילנו הממוצע הוא 62-63 וקיימת סכנה ממשית לגוויעתה הקרובה של החקלאות המקומית שתגרור אחריה עלייה דרסטית במחירי הפירות והירקות.

אברהם דניאל, יו"ר מטה המאבק: "מדינות ערב אינן מסוגלות לספק את התוצרת הדרושה לנו ויבוא תוצרת מאירופה יהיה כרוך בעלויות עתק. כדי לסבר את האוזן, עלות חכירת מטוס להובלה בהטסה מאירופה לישראל עולה כ - 200,000 דולר. משמעות הדבר היא שעלות הטסה תעמוד על 7 ₪ לק"ג. בתוספת רווח היבואן ועלויות קבועות – תגענה התוצרת לארץ במחירים גבוהים מאוד."
 
מטה מאבק החקלאים באיגוד לשכות המסחר פנה היום במכתב דחוף לראש הממשלה, בנימין נתניהו, (ונשלח בהמשך לכלל הח"כים), במסגרתו הזהיר המטה כי אם תמשיך הממשלה הבאה להתעלם מצרכי ענף החקלאות בישראל ותכביד עליו באגרות ובמסים חדשים, יגווע הענף המזדקן ומחירי הפירות והירקות יאמירו פלאים. "הריני לפנות אליך בשם מטה מאבק החקלאים, המונה כ 3,500 חקלאים ומאוגד באיגוד לשכות המסחר תל אביב והמרכז, וראשית, אבקש לברכך על בחירתך כראש ממשלה לקדנציה נוספת. אני משוכנע כי תבצע את התפקיד על הצד הטוב ביותר." כתב אברהם דניאל, יו"ר מטה המאבק.
 
"כיום, אספקת תוצרת חקלאית טרייה לאזרחי מדינת ישראל מתבצעת ע"י כ 5,000 חקלאים בלבד. אספקת התוצרת היא במחירי שוק הוגנים וריאליים. לאור מצוקת המזון בעולם, העובדה שהגיל הממוצע של החקלאים עומד על 62 – 63 (עפ"י נתוני משרד הפנים) והעובדה שאין דור המשך בחקלאות, קיימת סכנה ממשית שתוך מספר שנים המחירים ירקיעו שחקים. הפגיעה תהיה בראש ובראשונה בשכבות החלשות ובמעמד הביניים שלא יוכלו להרשות לעצמם לצרוך תוצרת חקלאית טרייה." 
 
"מובן, כי אין חלופה לאספקה ישראלית, שכן מדינות ערב אינן מסוגלות לספק את התוצרת הדרושה לנו וכי יבוא תוצרת מאירופה תהיה כרוכה בעלויות עתק. כדי לסבר את האוזן, עלות חכירת מטוס להובלה בהטסה מאירופה לישראל עולה כ - 200,000 דולר. משמעות הדבר היא שעלות הטסה תעמוד על 7 ₪ לק"ג. בתוספת רווח היבואן ועלויות קבועות – תגענה התוצרת לארץ במחירים גבוהים מאוד."
 
לדברי דניאל, "גם במידה ויבוטלו מכסי היבוא ויתאפשר יבוא חופשי של תוצרת חקלאית – לא יוכלו היבואנים לעמוד בתחרות אל מול מחירי התוצרת הישראלית המשווקת לרשתות. בעשור האחרון ממשלות ישראל הפסיקו להשקיע בחקלאות ואף הטילו גזרות כבדות על החקלאים באמצעות מס מעסיקים ואגרות על העסקת עובדים זרים ובקיצוץ במכסת העובדים הזרים מ -  42,000 עובדים הדרושים לחקלאות ל -  15,900 עובדים."
 
הפיתרון על פי החקלאים הינו שינוי דרסטי במדיניות הממשלתית ובין השאר סגירתו של משרד החקלאות: "האלטרנטיבה הטובה והיעילה ביותר לאספקת תוצרת חקלאית טרייה היא המשך תמיכה בחקלאי מדינת ישראל, באמצעות קבלת עובדים זרים עפ"י צרכי החקלאי, ביטול מיסים ואגרות המוטלים על מעסיקי עובדים זרים והשקעות בתשתיות (חממות, שיפורים טכנולוגיים  וכד'). זאת, על מנת ליצור חקלאות רווחית וכדאית ולהבטיח דור המשך בחקלאות. במידה ולא יינתן פתרון כולל למצוקה הקיימת, יש לסגור את משרד החקלאות שהופך ללא רלוונטי לנוכח צמצום מספר החקלאים באופן מתמיד."
 
בסיום מכתבו ביקש דניאל כי החקלאים ייפגשו בהקדם עם רוה"מ על מנת להרחיב בפניו על המצוקה המסכנת את עתיד הענף.

למידע נוסף בתחום זה