לקראת הדיון בבית הדין הארצי לעבודה: אין למנוע מהנהלת חברת פלאפון להביע דעתה על התארגנות העובדים

לא ייתכן שמעסיק שבונה את עסקיו, נוטל את הסיכון הכספי על עצמו ומייצר מקומות עבודה, לא יוכל בצומת חשוב זה של התפתחות העסק, להביע את דעתו על התארגנותם.
לין: "מדובר בהחלטה עקרונית בה מבקשת ההסתדרות למחוק את שריד זכויותיהם של המעסיקים בכל הקשור להתארגנות עובדים במפעלם"
 
איגוד לשכות המסחר העביר בסוף השבוע האחרון לבית הדין הארצי לענייני עבודה נייר עמדה בה הוא מביע את התנגדותו לדרישת ההסתדרות הכללית, למנוע מהנהלת חברת פלאפון להביע דעתה על התארגנות העובדים בחברה.
בנייר העמדה שגובש על ידי עו"ד סיגל סודאי, מנהלת האגף ליחסי עבודה לשכת המסחר ת"א והמרכז ועו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של הלשכה, מתנגד האיגוד לדרישה זו וטוען כי מדובר בפגיעה באחת מחירויות היסוד הנעלות ביותר - חופש הביטוי.
"איגוד לשכות המסחר סבור כי לא ייתכן שמעסיק שבונה את עסקיו, נוטל את הסיכון הכספי על עצמו, ומייצר מקומות עבודה, לא יוכל בצומת חשוב זה של התפתחות העסק, להביע את דעתו על התארגנותם", נכתב בנייר העמדה.   
 
"בהחלט מקובל ומוסכם שמעסיק לא יוכל לאיים, לפטר, או להזיק לעובדים באיזה צורה שהיא, אולם לשלול ממעסיק את זכות הבעת הדעה בתוך ארגונו שלו, זהו צעד קיצוני מאוד המבטל את מעמדו של המעסיק."

"אחת מחירויות היסוד, המוכרות ונטועות היטב בשיטת המשפט הישראלית, היא חופש הביטוי. זכות ההתארגנות איננה זכות על נורמטיבית, נעלה על כל שאר חירויות היסוד ומבטלת אותן. חופש ההתארגנות קיים, אך גם חופש הביטוי קיים. וקשה ואין להסכים למצב בו חירות בסיסית של המעסיק מתאיינת."

לדברי היועצים המשפטיים של הלשכה אי אפשר לקבל מציאות בה יושתק קולו של המעסיק : "זוהי פגיעה קשה בחופש הביטוי, היוצרת מציאות קשה של השתקה ופגיעה במנעד הדעות. אי אפשר לקבל מציאות בה המעסיק נטול חופש ביטוי בתוך עסקו. לא נגזים אם נטען, כי מדובר אף בפגיעה בדמוקרטיה. על העובדים לקבל את מלוא המידע ואת האינפורמציה השלמה על מנת לקבל החלטה. אחרת זוהי החלטה נכה." 
"אם על פי חוק רשאים ארגוני עובדים להיכנס לחצריו של המעסיק, לארגן את העובדים להביע את עמדתם ולשכנעם להצטרף אליהם, לא יתכן שהמעסיק יהא מנוע מלהציג את עמדתו. זה דבר קיצוני ומרחיק לכת ומהווה פגיעה חמורה מאוד בזכויות בסיסיות של המעסיק במדינה."
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר : "מדובר בהחלטה עקרונית בה מבקשת ההסתדרות למחוק את שריד זכויותיהם של המעסיקים בכל הקשור להתארגנות עובדים במפעלם." 
למידע נוסף בתחום זה