המגזר העסקי מתכונן לבחירות ופונה למפלגות המרכזיות: מהם קווי המדיניות המרכזיים על פיהם תפעלו בכדי לעודד את ביסוסו, התחזקותו וצמיחתו של המגזר העסקי בישראל?

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר לראשי המפלגות המרכזיות שיתמודדו בבחירות הקרובות: "מהם קווי המדיניות המרכזיים על פיהם תפעלו בכדי לעודד את ביסוסו, התחזקותו וצמיחתו של המגזר העסקי בישראל"? מאחורי כל עסק ועסק עומדת משפחה שעתידה הכלכלי קשור בזיקת בעלות לעתיד העסק. מדובר בכוח אלקטוראלי של 2 מיליון איש שעתידם מותנה בהצלחת העסק.

"עקב ההחלטה להקדים את הבחירות בישראל לינואר 2013, אני פונה אליך בבקשה להעביר אלינו את קווי המדיניות המרכזיים על פיהם תפעל תנועתך בכדי לעודד את ביסוסו, התחזקותו וצמיחתו של המגזר העסקי בישראל", כך כתב עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בפנייה שהופצה אמש לראשי התנועות הפוליטיות המרכזיות בישראל.

במכתב שנשלח בין היתר לראש הממשלה ויו"ר תנועת הליכוד, בנימין נתניהו; ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו; ח"כ שלי יחימוביץ', יו"ר תנועת העבודה; ח"כ שאול מופז, יו"ר תנועת קדימה; ח"כ הרב אלי ישי, יו"ר תנועת ש"ס; ח"כ הרב משה גפני, יו"ר ועדת הכספים וחבר מפלגת יהדות התורה; יאיר לפיד, יו"ר מפלגת יש עתיד וח"כ אהוד ברק, יו"ר מפלגת העצמאות, קרא לין לראשי המפלגות הפוליטיות השונות לפרט את עמדותיהם ביחס למגזר העסקי, לקראת הבחירות המתקרבות, תוך שימת דגש על הנושאים הבאים:

הפעולות הכלכליות בהן ינקטו בכדי לעודד את המגזר העסקי ; כיצד ובאיזה אופן יפעלו בכדי להוריד את נטל הביורוקרטיה והפחתת רגולציית היתר; פירוט עמדותיהם בכל הנוגע לעקרונות כגון כלכלת שוק, פתיחת חסמים, משק חופשי ועידוד התחרות; כיצד ישלבו בין אחריות תקציבית וניהול כלכלה נכונה ; מה בכוונתם לעשות בנוגע למיסוי על המגזר העסקי; עמדתם בנוגע לאיזון הנכון בין זכויות המעסיקים לבין זכויות העובדים והאם יתמכו בחוק המגן על זכויות המעסיק (הצעת חוק של איגוד לשכות המסחר)?

לדברי לין, כל משאביה של המדינה - צמיחה, עליה בתוצר וגידול בהכנסות - מותנים בהמשך צמיחתו של המגזר העסקי" ומכאן החשיבות הרבה בשמיעת קווי מדיניותן של התנועות הפוליטיות השונות שיתמודדו בבחירות 2013.

בפנייתו הציג לין את נתוני הלמ"ס על פיהם במשק כ- 450 אלף עסקים קטנים ובינוניים, מהם כ- 375,400 עסקים, המהווים 78.2% מסך העסקים בישראל, הינם עסקים שרמת הפדיון שלהם אינה עולה על 1 מיליון ₪ בשנה, וכ- 74,900 עסקים, המהווים 15.6% מסך העסקים בישראל, הינם עסקים שרמת הפדיון שלהם עד 5 מיליון ₪ בשנה.

לדבריו, נתונים אלו מעידים על עוצמתו הרבה של המגזר העסקי בישראל "מאחורי כל עסק ועסק עומדת משפחה שעתידה הכלכלי קשור בזיקת בעלות לעתיד העסק. מדובר בכ 2 מיליון איש שעתידם הכלכלי קשור בזיקת בעלות המותנית בהצלחת העסק", כתב.

בסיום פנייתו ביקש לין מראשי המפלגות והתנועות הפוליטיות לשלוח לאיגוד לשכות המסחר את התייחסותם בהקדם, וזאת "על מנת ליצור דיאלוג פורה והשפעה הדדית נכונה בכל הנוגע לעתיד המגזר העסקי בישראל, והן על מנת שנוכל להציג את עמדת תנועתך לחברינו ולמגזר העסקי אותו אנו מייצגים."

ראשונת המגיבים, יו"ר מפלגת העבודה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ' : "אפעל לקידום וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים" במכתב התגובה שלה לנשיא איגוד לשכות המסחר עו"ד אוריאל לין כתבה עוד "אני מאמינה כי הכלי הכי טוב להילחם בריכוזיות, הינו להעביר את השליטה והכוח לידי העסקים הקטנים והבינוניים....אתם בוודאי יודעים כי אני נוהגת לבטא את עמדותיי ואף לפעול בבהירות ובנחרצות, גם כשעמדתי לא פופולארית וגם כשהיא מזיקה לי אלקטוראלית, וגם שאני לא נוהגת לפזר הבטחות. על כן אני מבקשת שתתייחסו להתחייבותי זאת ברצינות." מצ"ב מכתב תשובתה של ח"כ שלי יחימוביץ', יו"ר תנועת העבודה. 

למידע נוסף בתחום זה