לשכת המסחר יוצאת באזהרה לציבור ולבעלי העסקים הקטנים שלא להתפתות לקבלת הלוואות בשוק האפור-שחור

לאור הצפי לעלייה חדה בהוצאות משקי הבית בתקופת החגים המתקרבת ובעקבות צמצום האשראי הבנקאי לעסקים קטנים לאור מגמת ההאטה העולמית, הזהירה היום לשכת המסחר ת"א והמרכז את הציבור ובעלי העסקים הקטנים שלא להתפתות לקבלת הלוואות מהשוק האפור-שחור בו הריביות מגיעות לעשרות ולעיתים למאות אחוזים.

לאור הצפי לעלייה חדה בהוצאות משקי הבית בתקופת החגים המתקרבת ובעקבות צמצום האשראי הבנקאי לעסקים קטנים לאור מגמת ההאטה העולמית, הזהירה היום לשכת המסחר ת"א והמרכז את הציבור ובעלי העסקים הקטנים שלא להתפתות לקבלת הלוואות מהשוק האפור-שחור בו הריביות מגיעות לעשרות ולעיתים למאות אחוזים.

האזהרה לציבור יצאה לאור הסקר שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 11.9.2012, בדבר מצבם הפיננסי של הישראלים. מנתוני הסקר של הלמ"ס עולה, כי מבין אלו שנטלו הלוואות, סך 28% דיווחו על נטילת הלוואה מאדם פרטי (לעומת 88% מבנק, 21% מחברות כרטיסי האשראי, 17% מהמעסיק, ו-5% מקופת הגמל או חברת הביטוח).

מהסקר של הלמ"ס עולה כי מבין עלו שיש להם חוב, כ-31% דיווחו שהופעלו עליהם לחצים להסדרת החוב מצד גורמים פרטיים. בנוסף, 20% לא שילמו את חובותיהם במועד, כאשר 4% מזה הם פיגורים לאדם פרטי.

מהסקר עולה גם כי ל-6% מהאוכלוסייה נחסם החשבון בנק לפחות פעם בשנה, ול-5% נחסם החשבון יותר מפעם אחת בשנה. כך, גם ל-8% מהאוכלוסייה נחסם כרטיס האשראי במהלך השנה עקב אי סדרים כספיים.

לדברי עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון בלשכת המסחר ת"א והמרכז "חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, קובע מפורשות מהו שיעור הריבית המקסימאלי שיכול מוסד חוץ בנקאי לקחת, כאשר נוסחת החישוב מבוססת על פי שניים ורבע משיעור עלות האשראי הלא צמוד שניתן לציבור על ידי הבנקים, ואשר מתפרסם מידי חודש על ידי בנק ישראל. משכך, נכון להיום שיעור הריבית המקסימאלית שניתן לקחת בהלוואות בשוק החוץ בנקאי הינו 12.78% לשנה. מי שגובה ריבית מעבר לכך עובר על החוק,."

על בסיס נתוני האשראי במשק שמפרסם בנק ישראל ועל בסיב הסקר של הלמ"ס, להערכתו של עו"ד סולומון היקף האשראי המתגלגל כיום במערכת החוץ בנקאית עומד על כ-10% מהיקף האשראי הקמעונאי במשק, כשרובו בהלוואות בשוק האפור-שחור. דהיינו, המדובר בשוק הלוואות אפור-שחור של כ-35 מיליארד ₪ בשנה (כ-3 מיליארד ₪ בחודש). יש להדגיש כי אשראי חוץ בנקאי מורכב בנוסף לשוק האפור-שחור, גם מאופציות חוקיות דוגמת הלוואות מחברות כרטיסי אשראי, הלוואות מקופות גמל והלוואות ממוסדות כספיים.
עו"ד סולומון מדגיש כי החוק גם קובע מפורשות כי שיעור הריבית המקסימאלית אמור לכלול את כל העלויות הידועות ביום מתן ההלוואה לרבות, עמלת הקצאת אשראי, עמלת פתיחת תיק, דמי ניהול, דמי גביה, מס"ב וכדומה. ההגנה בחוק ניתנת להלוואות עד לגובה של 1 מיליון ₪.

"גם במידה ולווה מפגר בהחזרת התשלומים לגוף ממנו לווה, הרי שהחוק קובע כי שיעור ריבית הפיגורים המקסימאלית הינה בתוספת של 20%, דהיינו ריבית פיגורים מקסימאלית בשיעור של 15.34% לשנה. המדינה באה להגן על אלו הנזקקים לשירותיהם של הגופים להלוואות חוץ בנקאיות, ולכן אסור לעסקים קטנים ומשקי הבית להתפתות לנטילת הלוואות מגורמים שנותנים הלוואות בשיעורים העולים על הקבוע בחוק", ציין.

להערכת סולומון, "מאחר ושיעור הריבית החוץ בנקאית המקסימאלית נמוך מאוד, הרי שמעט מאוד מוסדות פיננסיים לגיטימיים מוכנים כיום להעניק הלוואות חוץ בנקאיות בשיעורי ריבית הקבועים בחוק. אולם, עדיין אסור לציבור ולעסקים להתפתות להלוואות בריביות חריגות, שכן המדובר במדרון חלקלק שעשוי להוביל לסחרור חמור יותר במצבו הפיננסי של נוטל ההלוואה. שיעורי הריבית הממוצעים כיום בשוק האפור-שחור לנוטלי הלוואות שיש להם אפשרות להציג תלושי שכר, תדפיסי חשבון בנק או עירבונות עומד על 50% עד 80% לשנה. לקוחות בסיכון גבוה, ישלמו שיעורי ריבית שנתיים של 300% עד 500%, ובמקרים חריגים אף יותר".

לדברי סולומון "מי שבכל זאת זקוק להלוואה בתקופת החגים (או בכלל) ולא יכול לקבלה מהמערכת הבנקאית, יכול לפנות לקבלת הלוואה מחברות כרטיסי האשראי בריבית סבירה יחסית ותנאי החזר נוחים. או לחלופין לפנות לחברה המנהלת את קופת הגמל, קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים שלו".

"הלוואה כנגד החיסכון הפנסיוני יכולה להיות פעמים רבות פתרון מימון זול ויעיל לתקופות קצרות ובינוניות, והיא ניתנת בריבית הפריים בתוספת 0.5%, או בריבית שנתית קבועה של 4%-2% בתוספת מדד. ישנה תקרה לגובה ההלוואה. ניתן לקבל עד 80% הלוואה כנגד כספים נזילים בקופת הגמל, עד 50% הלוואה כנגד היתרה בקרן השתלמות לא נזילה, ועד 30% הלוואה מגובה יתרת הכספים הקצבתיים. אולם, יש לזכור כי המדובר בהלוואה המבוססת על החיסכון הפנסיוני של הלווה, כך שראוי שזאת תהיה הלוואת גישור לתקופות קצרות, אחרת תקטן יתרת החיסכון הפנסיוני, ושיעור הקצבה שיקבל עמית בגיל פרישה", מציין סולומון.

עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון בלשכת המסחר גיבש שורת המלצות לעסקים קטנים ומשקי בית המחפשים הלוואות חוץ בנקאיות:
1. על תתפתו למודעות בעיתונים של גופים המציגים עצמם כנותני הלוואות ושמפרסמים רק מספר טלפון נייד. מוסד פיננסי לגיטימי, לרוב ידאג לפרסם את שמו באופן מלא, כתובתו, מספר טלפון במשרד וכדומה.
2. דרשו מנותן ההלוואה לציין בפניכם באופן מפורש מהו שיעור הריבית שהוא דורש עבור מתן ההלוואה, ומהי ריבית הפיגורים. זכרו, יש לכלול גם את עלויות פתיחת התיק כחלק מהריבית עבור ההלוואה. בנוסף, לא לשכוח להתמקח על שיעור הריבית, לא חייבים להתפשר על הריבית המקסימאלית.
3. תשוו מול אלטרנטיבות אחרות לקבלת הלוואות, כגון חברות כרטיסי האשראי, הגופים שמנהלים לכם את ביטוח החיים או קופת הגמל, או קרנות הלוואות ממשלתיות לעסקים קטנים ובינוניים. לרוב שיעורי הריבית שם יותר נמוכים משמעותית מהריבית המקסימאלית עבור הלוואות חוץ בנקאיות.
4. הימנעו מלשעבד נכסים לגופים חוץ בנקאיים תמורת קבלת ההלוואה. לרוב, אם יש לכם נכסים ברי שיעבוד, תוכלו לקבל תמורתם הלוואות בתנאים מועדפים מהמוסדות הבנקאיים.
5. גם במידה ונטלתם הלוואה בשיעור ריבית העולה על הקבוע בחוק, הרי שזכותכם לפנות לערכאות משפטיות, בכדי שיעמידו את שיעור הריבית המירבית כקבוע בחוק, ובמידת הצורך להורות על החזרת תשלומי ריבית עודפת ששילמתם לגופים החוץ בנקאיים.

למידע נוסף בתחום זה