לין לפרופ' שריג, הממונה על שוק ההון במשרד האוצר : טיוטת חוזר "שירות ללקוחות, סוכנים ויועצים" של אגף שוק ההון נגועה בחוסר סבירות קיצוני

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, במכתב לפרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון במשרד האוצר : טיוטת חוזר "שירות ללקוחות, סוכנים ויועצים" של אגף שוק ההון נגועה בחוסר סבירות קיצוני שכן מוצבות בה דרישות בלתי ישימות כלפי המגזר העסקי.
דרישות אלו הינן ביטוי נוסף למגמת ההכבדה הרגולאטורית על המגזר העסקי בישראל וזאת בסתירה מוחלטת על ההצהרות החוזרות ונשנות של ראש-הממשלה
 
"האם עובדי המדינה נותנים מענה למשלמי המיסים תוך 2 ימי עסקים, קובעים פגישה תוך 7 ימי עסקים ומוסרים מסמכים תוך 7 ימי עסקים?
 
בפנייה לפרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, תקף עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, את הרגולציה המכבידה של משרד האוצר על המגזר העסקי ובאופן נקודתי את טיוטת חוזר "שירות ללקוחות, סוכנים ויועצים" שיצאה מאגף שוק ההון.
 
חוזר זו מבקש לחייב את כלל העוסקים בעלי הרישיון בלוחות זמנים קשיחים במסגרת פעילותם העסקית  ונקבע בו בין השאר כי "מענה ראשוני ללקוח יינתן תוך 2 ימי עסקים, מיום שפנה הלקוח ; פגישה עם לקוח תוך 7 ימי עסקים, מיום שביקש הלקוח ; מסירת מסמכים ללקוח תוך 7 ימי עסקים, מיום שדרש הלקוח."
 
במכתבו שאל לין את שריג מהו פרק הזמן הלוקח לעובד מדינה לתת מענה למשלם המיסים, והציע שקודם להטלת דרישות מכבידות על המגזר העסקי יאמצו בעצמם כלל עובדי המדינה נורמות אלו ויהוו דוגמה אישית לכלל ציבור העוסקים. "האם עובדי המדינה נותנים מענה למשלמי המיסים תוך 2 ימי עסקים, קובעים פגישה תוך 7 ימי עסקים ומוסרים מסמכים תוך 7 ימי עסקים? זו אינה קנטרנות. סבורני שרשות שלטונית המציבה נורמות התנהגות, חייבת לתת דוגמא בעצמה", כתב לין.
 
עוד ציין לין במכתבו  כי "החוזר נגוע בחוסר סבירות קיצוני שכן מוצבות בו דרישות שאינן ישימות. בידי בעלי הרישיון לא מצוי אותו המידע שהם נדרשים לתת עליו מענה תוך 2 ימי עסקים, הם תלויים בקבלת המידע מהמעסיקים ומהגופים המוסדיים. פגישה עם לקוח אי אפשר
לחייב תוך 7 ימי עסקים, ואותו הדבר באשר למסירת מסמכים."
"בנוסף על כל הדרישות, הרי שבתקופה האחרונה שכללתם את התחרות ויצאה רגולציה חדשה, המאפשרת ניידות בין בעלי הרישיון. זאת תחרות משוכללת שמאפשרת ללקוח לעבור מבעל רישיון אחד לבעל רישיון אחר במיידיות כך שהלקוחות עצמם יכולים לעמוד על רמת השירות שנותנים להם בעלי הרישיון ובאם רמת השירות לקויה בעיניהם, הם חופשיים להחליף את בעל הרישיון."

בסיימו את מכתבו ציין לין כי הדרישה המגולמת בחוזר זה היא דוגמה נוספת לאותה רגולציה ממארת החונקת כיום את המגזר העסקי. " אי  לכך, אני סבור שמועלית כאן בעיה עקרונית ולא רק בחוזר זה, אלא בשפע הרגולציה של אגף שוק ההון, שהיא מכבידה מידי ואינה הולמת את הנטל שראוי להטיל על המגזר העסקי", כתב, והוסיף כי "נוצר פער אדיר בנורמות העבודה של המגזר הציבורי, לעומת נורמות שהמגזר הציבורי דורש ללא היסוס מהמגזר העסקי" וכי בעוד שראש-הממשלה מצהיר בתקשורת שיש לצמצם רגולציה, הרי שהרגולאטורים ממשיכים לעבוד במלוא התנופה."

עותק ממכתבו הפנה לין גם לראש הממשלה ובו חזר על בקשתו להעלות לדיון בממשלה את רמת הרגולציה הגבוהה בישראל.  
למידע נוסף בתחום זה