למרות המגמה המעורבת בשווקים: 640 מיליון ₪ נטו גויסו בחודש יוני בענף תעודות הסל

לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר. "למרות המגמה המעורבת בשוקי ההון בעולם, ובשוק ההון הישראלי בפרט, הרי שבחודש יוני 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו כ-640 מיליון ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). עיקר הגיוס הן בתעודות פיקדון (כ-980 מיליון ₪) ותעודות על מניות בחו"ל (כ-126 מיליון ₪), כשמנגד ישנו פדיון בתעודות על מניות בארץ (כ-380 מיליון ₪) ובאג"ח בארץ (כ-90 מיליון ₪).
מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 2.4 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון, שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר".
 
"שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש יוני 2012 כ-56.8 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות פנימיות), לעומת מאי 2012, שאז נוהלו סך של 56.3 מיליארד ₪ (בשיא, ניהל ענף תעודות הסל באפריל 2011 סך נכסים בהיקף של 59.7 מיליארד ₪)." כך ציין סולומון. 
  
מבדיקתו של סולומון עולה כי "החודש אנו רואים גיוסים בעיקר בתעודות פיקדון שהינן השקעה סולידית בתקופות משבר ובאפיקי מניות ואג"ח בחו"ל, לאור היערכותם של הגופים המוסדיים לתקנות הוצאות ישירות, שלא מאפשרות ניכוי כפל דמי ניהול על תעודות מקומיות אלא רק על תעודות בחו"ל. בשאר אפיקי ההשקעה ישנן בעיקר פדיונות. אולם, עדיין התפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל הינה, כ-27% מהענף מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-21% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-30% נוספים מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכ-17.5% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון "החודש המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-323 מיליון ₪) ואחריה מיטב תעודות סל (כ-212 מיליון ₪) ותכלית תעודות סל (כ-145 מיליון ₪). אצל כל שאר מנפיקי תעודות הסל היו פדיונות קלים. מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.1% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.2% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 15.3% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-14.1% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.3% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים 
    
הרכב נכסי תעודות הסל לחודש יולי 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש יוני 2012 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

יוני-12

דצמבר-11

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

15,474

27.23

17,501

32.42

-380.37

-1,542.93

-11.58%

מניות בחו"ל

11,771

20.71

10,130

18.77

126.11

1,050.80

16.20%

ממונפות ואסטרטגיות

563

0.99

986

1.83

-5.97

-394.82

-42.94%

אג"ח בארץ

17,118

30.12

16,322

30.24

-89.67

586.66

4.88%

אג"ח בחו"ל

219

0.39

95

0.18

11.61

114.41

131.50%

סל מדדים

1,701

2.99

1,755

3.25

-1.95

-68.71

-3.08%

תעודות פיקדון

9,987

17.57

7,194

13.33

979.75

2,668.99

38.82%

סה"כ

56,833

100.00

53,983

100.00

639.52

2,414.41

5.28%

  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל ביוני 2012

נתח שוק

יצירות/פדיונות ביוני 2012

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

                  18,805

33.1%

322.77

-0.49

18725

0.43%

תכלית

                  17,181

30.2%

144.86

309.47

16708

2.83%

מיטב

                    8,682

15.3%

212.12

1258.19

7,361

17.94%

פסגות

                    8,038

14.1%

-15.29

283.36

7,627

5.39%

הראל

                    4,128

7.3%

-24.95

563.87

3,562

15.88%

סה"כ

                  56,833

100%

639.52

2414.41

53983

5.28%

 
למידע נוסף בתחום זה