לין: תקנות רישוי עסקים תהפוכנה את ישראל למדינת פקידותיסטאן

תקנות רישוי עסקים אשר נידונו (9.5.2012) בוועדת הפנים של הכנסת תשגנה בדיוק את ההפך מהתכלית המרכזית למענה נעשתה הרפורמה ברישוי עסקים. לאמיתו של דבר אם תקנות אלה יתקבלו אנו נהפוך למדינת פקידותיסטאן. כך אמר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, לקראת ההצבעות מחר בועדת הפנים של הכנסת.
לדבריו, באופן מיוחד התקנות פוגעות במטרה המרכזית בשני סעיפי מפתח:
 
האחד, צמצום תוקף רישוי עסקים, אפילו לעסקים שנהנו ממצב של רישיון לצמיתות לרישוי של תקופות של לא יותר מ 3, 5, 10 שנים. המשמעות היא תוספת עלויות וביורוקרטיה על כ 21,500 עסקים, שמרביתם עסקים קטנים ובינוניים.
 
לין: "הפקידות לא תעמוד בעומס ואין היא ערוכה לכך. עסקים יתדפקו על דלתות משרד הפנים, אישורים לחידוש רישיונות עיסוק לא יוכלו להינתן במועד ובעלי עסקים ילחצו אל משרדי הרשויות המקומיות כעניים המחזרים על הפתח ונתונים לשרירות ליבם של פקידים. זוהי גישה הפסולה מהותית של הגברת התלות של המגזר העסקי בפקידות ויצירת נדבכים של ביורוקרטיה. רישיון עסק חייב להינתן לצמיתות ורק במידה ובעל העסק לא עמד בתנאי הרישוי והפר את הדין או במקרים חריגים בהם יש שינוי מהותי במדיניות באשר למגזר מוגדר, אז יש לבחון את שינוי התוקף. 
   
"כדאי שראש הממשלה המודע לבעיות הביורוקרטיה, אשר הצהיר כי הוא מעוניין לצמצם את מימדי התופעה ייתן דעתו על משמעות תקנות אלה", הוסיף.
 
השני, אישור התקנות ללא קביעת מפרטים אחידים. החשש הוא שהתקנות תאושרנה מבלי שקיימות הוראות אחידות לרישוי עסקים. מפרטים אלה עדיין אינם מוכנים וייקח חודשים רבים עד אשר יקבעו. "אנו דורשים להתנות את כניסת התקנות לתוקף עד לקביעה ולפרסום מפרטים אחידים. תנאי הרישוי חייבים להיות אחידים בכל המדינה, כפי שהם אחידים בקליפורניה אשר גם שטחה ואוכלוסייתה גבוהים פי כמה מישראל", הדגיש לין.
למידע נוסף בתחום זה