לין: צו הביניים של בג"צ האוסר על העברת מידע ממשרד הבריאות לרשויות המקומיות לעניין חיסוני קורונה הוא שגוי ולא תואם לעקרונות חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אשר בתקופת כהונתה של הכנסת ה-12, ניווט את העברת חוקי היסוד של זכויות האדם בתוקף תפקידו כיו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, אמר כי החלטת בג"צ, האוסרת על משרד הבריאות להעביר אינפורמציה לרשויות המקומיות לעניין מידע מי התחסן ומי לא התחסן, היא שגויה ואינה תואמת עקרונות ברורים שעוצבו בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

לדבריו, "אכן, הזכות לפרטיות ולצנעת הפרט היא זכות יסוד מוכרת, אך הזכות לחיים הינה הזכות המרכזית והחשובה ביותר שבין זכויות האדם, והיא גם קיבלה הבלטה מיוחדת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. אם יש סתירה איזושהי בין הזכות לחיים לזכויות יסוד אחרות, הזכות לחיים גוברת".

"מעבר לכך," אמר לין, "חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו מטיל באופן מפורש חובה על רשויות המדינה להגן על חיי כל מי שמצוי בתחומי מדינת ישראל. וכמו כן, כל אדם גם זכאי להגן על חייו, גופו וכבודו".

"כיום, ברור לחלוטין שנגיף הקורונה מסכן חיי אדם. על רשויות המדינה מוטלת החובה להגן על התושבים בפני סיכוני הקורונה. הן לא תוכלנה לעשות זאת ביעילות אם בג"צ מונע העברת מידע ממשרד הבריאות לרשויות המקומיות או לגופים ציבוריים אחרים. בג"צ אסור ויחסום את רשויות המדינה מלבצע את חובתן עפ"י חוקי היסוד של זכויות האדם".

"ובנוסף," הדגיש לין, "הערות בג"צ על מידת יעילות החוק הן מיותרות. בג"צ אינו צריך להיכנס לשאלת יעילותו של חוק. אין זה באחריותו. שאלת יעילות החוק וביצועו הם באחריות רשויות המדינה, והחלטות בג"צ לעיכוב ביצועו של חוק או ביטולו אסור ותישענה על בחינת יעילותו של חוק".

רצ"ב ההודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה