נשיא האיגוד במתקפה חריפה על הרשות להגנת הצרכן

בשל תנופת הרגולציה המחודשת בתקופה האחרונה, שיגר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פניה דחופה לשר האוצר ולפקידות הבכירה במשרד ראש הממשלה: "בתקופה זו שממשלת ישראל מזרימה תקציבי ענק כדי לשמור על עסקים וגם כדי לאפשר אמצעי קיום לבלתי-מועסקים, אין מקום ליוזמות של רגולציה חדשה, אלא אם כן הדבר חיוני באמת כדי לשמור על בריאות הציבור. יש בכך משום אטימות משוועת, אם בתקופה זו, כאשר מאות אלפי עסקים נאבקים על הישרדותם, רשות רגולטורית יוזמת הטלת עול רגולטורי נוסף, כאשר כולנו יודעים שזה מתורגם לעלויות כבדות נוספות. אין דרישת רגולציה שאינה מגדילה את הוצאות העסק".


לין מדגיש כי באוקטובר 2014 הועברה החלטת ממשלה 2118 המחייבת כל רשות רגולטורית (להוציא רשות ההון) להפחית את נטל הרגולציה במהלך 5 שנים ב-25%. תקופה זו מסתיימת עכשיו בשנת 2020.


בשל כך, ביקש לין ממשרד ראש הממשלה לדרוש דיווח מפורט מכל רשות רגולטורית, על ביצוע החלטת ממשלה 2118. "אני סבור שעל כל רשות רגולטורית מוטלת האחריות הבסיסית לבצע החלטות ממשלה, ואין זה משנה תחת כנפי איזה משרד היא שוכנת. אם אנו נרשה שרשויות רגולטוריות לא תבצענה החלטות ממשלה, כל המאבק נגד עומס הרגולציה והגדלת הצמיחה והפריון במשק נדונו לכישלון חרוץ. החלטות ממשלה תהפוכנה לחוכא ואטלולא".


רצ"ב ההודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה