נשיא איגוד לשכות המסחר לשר האוצר: על האוצר לחדול מלהנהיג מדיניות אפלייתית במשק ; יש לתקן את טיוטת התקנות להענקת פחת מואץ כך שיחולו על כל המגזר העסקי

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה היום אל שר האוצר חה"כ ישראל כ"ץ, בדרישה לתקן את טיוטת תקנות מס הכנסה להענקת פחת מואץ, כך שיחולו על כל המגזר העסקי.


לדעת לין, הנוסח שהוכן על ידי משרד האוצר פוגע קשות בעקרון השוויון והוא מבוסס על תפיסת עולם סקטוריאלית אפלייתית. "על פי הנוסח כיום הכוונה להעניק את הפחת רק לענפי התעשייה, חקלאות, המלונאות והבנייה. אין שום הצדקה לעודד רק חלק מהמגזר העסקי, בטח נוכח ההנמקות להגדלת הפחת המואץ כמפורש בדברי ההסבר - 'לסייע לעסקים להתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה' ".

 

מגזר המסחר והשירותים תורם כיום 69% לתוצר העסקי; מהווה כבר מחצית מהיצוא הישראלי; ותרומתו ליצירת עודף במאזן המסחרי של ישראל היא המובילה. ולא פחות חשוב מכל אלה: מגזר המסחר והשירותים הוא לאמיתו של דבר בית היוצר של מקומות העבודה בישראל. לא פחות מ-70% מכלל המועסקים והמועסקות במגזר העסקי כולו.

 

"נוכח כל אלה, ובמיוחד היום, אין שום בסיס או היגיון ביצירת אפליה לרעת מגזר המסחר והשירותים, אשר בלעדיו תתמוטט כלכלת ישראל כולה" מדגיש לין ומוסיף "פעם שררה בישראל השקפת עולם כלכלית מיושנת על פיה הועדפו סקטורים במשק על פני סקטורים אחרים. גישה זו במידה רבה הופסקה בתכנית הפיצויים של מלחמת לבנון השנייה."
"פגיעה בעקרון השוויוניות נכון ותעשה רק משיקולים מיוחדים ויוצאי דופן. אין צורך בסימוכין או בהנמקה משפטית, אבל אם יש צורך בכך זה מצוי בהחלטת בג"ץ 3975/95, קניאל נגד ממשלת ישראל, העוסק בחובה לפעול בשוויון בהענקת הטבות גם כשאין חובה על פי דין להעניק הטבות", מסביר לין.

 

מצ"ב ההודעה המלאה

מצ"ב מכתב שנשלח לשר האוצר, חה"כ ישראל כץ

 

הנושא בעיתונות

וואללה | 25.8.2020

למידע נוסף בתחום זה