ראשי נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל: דחיית קביעת מנגנון פיצויים למגזר הפרטי היא סכנה ממשית לכלכלה

ראשי נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל פנו (23.4.2020) לראש הממשלה בדרישה להפעיל מיד לאחר יום העצמאות, בהוראת שעה, מנגנון פיצויים מרכזי בגין אבדן מחזור בשל מגיפת הקורונה לכל ענפי המגזר הפרטי ולכל העסקים בכל היקף פעילות. המודל יסוכם עם המגזר העסקי ונציגי העובדים עד ליום העצמאות הקרוב ויופעל מיד לאחריו. "קביעת מנגנון שקוף, ירוק ואחיד לכל המגזר הפרטי בישראל יצמצם בצורה ניכרת את התסיסה וישמש זרז לפעילות מחודשת של המשק תוך צמצום ניכר במספר המפוטרים."

 

לדברי הנשיאים - עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים ומר אבשלום אבו וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, - הטקטיקה הממשלתית למשוך זמן לתוך המשבר, תוך ייצור פתרונות ביניים מצומצמים, אינה עובדת וגורמת להתפתחויות מסוכנות לכלכלה ואף לדמוקרטיה הישראלית. "לא ניתן עוד להמתין. המחיר של משך משיכת רגליים ובחינת מודלים שאינם מייצרים פתרון אמיתי, על פי לחצים אקראיים, עלול להיות קטלני למשק ולמועסקים ואף לתקציב המדינה ולרמת השירותים הציבוריים בשנים הבאות."

 

נשיאות המעסיקים והעסקים מציעה כי הפיצוי בעד נזק לעסק שניזוק יבוצע באחד משני מסלולים, לפי בחירתו של הניזוק:


מסלול מחזורים – הפיצוי יחושב על פי הירידה במחזור העסקים, המשקפת גם ירידה ברמת ההכנסות, בניכוי החלק היחסי של ההוצאות שנחסכו לעסק בגין הפסקת הפעילות ובכללם הטבות הממשלה שאושרו עד כה.
מסלול שכר – פיצוי עבור שכרו היומי של עובד, כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובדים או באחוזי המשרה של מי שמבקש שלא להוציא עובדים לחל"ת ולהורידם למשרה חלקית במטרה לצמצם את הוצאות המדינה על תשלומי אבטלה ולהבטיח את המשך התעסוקה של העובדים במקומות עבודתם.

 

"קביעת מסלול זה תחזיר את מדינת ישראל לשורת המדינות אשר השקיעו תקציבי עתק ממשלתיים במטרה להמשיך את קיומה של הפעילות העסקית ומניעת פיטורים, ומתוך הבנה כי רק השקעה ממשלתית משמעותית בעת הזו תביא להבטחת משך הכנסות המדינה ממסים לאחר משבר הקורונה תוך צמצום של תקופת ההתאוששות המשקית."

 

מצ"ב מודעה שהתפרסמה בעיתון גלובס 23.4.2020

 

מצ"ב פניה מלאה לראש הממשלה

למידע נוסף בתחום זה