רונן סולומון | מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר | מאמרי דעה | 17/11/2016

עשרה כללי זהירות למשקיעים: כיצד להיזהר מנוכלים ולהשקיע כספכם בבטחה?

לאחרונה מתרבים המקרים בהם מי שמציגים עצמם כאשפי השקעות, תוך שהם מקימים "מיזמי נדל"ן" מפוקפקים או "בנקי השקעות" בניגוד לחוק, מהמרים על כספי אזרחים תמימים, מפסידים את כל כספם או נעלמים. סביבת הריבית הנמוכה במשק, הרחיבה את מספר ה"יזמים" שפונים לציבור הרחב ברשתות החברתיות, בפרסומים במדיה או מפה לאוזן, תוך הבטחות לתשואה מובטחת גבוהה או במצגי שווא, מבלי להבהיר את הסיכון הגלום בהשקעה או את הסיכוי להתממשות העסקה. גם אם מיזם ההשקעה פועל על-פי המותר בחוק, עדיין קמה החובה על כל משקיע לבחון את הסיכוי לרווח מול הסיכון, קל וחומר לבחון שבעתיים השקעות שאינן מפוקחות.

לאור זאת, מוגשים להלן עשרה כללי זהירות בסיסיים עבור המשקיעים באפיקים השונים, שבאמצעותם יוכלו לזהות מי המתכנה בתואר "מנהלי השקעות ", למרות שההשקעה היחידה שתהיה היא השקעת הכסף שלכם במצולות מבלי לראותו שוב, להבין את הסיכונים הכרוכים בהשקעות מפוקחות ובשאינן מפוקחות, או במיזמי נדל"ן בלי היתרים, ולהגן על כספי השקעתם: 

  1. כל השקעה פיננסית כרוכה בסיכון מסוים, כך שחובה על כל משקיע להכיר את הסיכון הגלום באותה ההשקעה, טרם הוא מבצע אותה, ולהחליט האם היא מתאימה לו. לרוב, השקעת כספים בגופים שאינם מפוקחים על-ידי רשויות השלטון, עשויה להיות מסוכנת עוד יותר, עלולה להוביל לאובדן מוחלט של ההשקעה, ולהעדר יכולת לפנות לרשויות המפקחות לסיוע במידה והגוף שאינו מפוקח התרשל. לכן, חובת הבדיקה והזהירות טרם ביצוע ההשקעה חשובה ביותר.
  2. חברה לניהול תיקי השקעות חייבת להחזיק רישיון בתוקף מהרשות לניירות ערך, וניתן לבדוק בקלות באתר האינטרנט של הרשות, האם לחברה יש רישיון. כך, גם זירת סוחר לחשבון עצמו, הפועלת מול לקוחות ישראליים, חייבת ברישיון מהרשות. גופים מוסדיים (חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה) מקבלים רישיון מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ותאגידים בנקאיים מקבלים רישיון מהפיקוח על הבנקים שבבנק ישראל.
  3. ניהול השקעות, המפוקח בחקיקה, מתבצע בחשבון הבנק של המשקיע, בחשבון אצל חבר בורסה או בגוף מפוקח אחר. מנהלי תיקי השקעות לא דורשים כסף במזומן, או בהעברה בנקאית, ואין להם היתר למשוך כסף מהחשבון שלכם. ניתן לצפות כל הזמן בפעילות מנהלי ההשקעות בחשבון, על-ידי כניסה לחשבון הבנק וצפייה בפעולות אותן ביצע מנהל ההשקעות. אם לדעתכם בוצעה חריגה מההיתר שנתתם למנהל ההשקעות, הרי שעומדת לכם הזכות להפסיק פעילותו ולפנות בתלונה לרגולאטור המפקח. במיזמי נדל"ן או בקבוצות רכישה, רצוי להעביר את הכספים לחשבון נאמנות סגור במשרד עורכי-דין מכובד, אשר ישחרר כספים ליזם לפי קצב התקדמות הבנייה, ולא להעביר את הכסף ישירות ליזם.
  4. חברה לניהול תיקי השקעות חייבת לשלוח ללקוחותיה דו"חות רבעוניים ושנתיים. יש להשוות דו"חות אלו למצב החשבון ולבדוק האם ישנן סטיות, או האם בוצעו רכישות של ניירות ערך שלא סוכם עליהן. מנהל תיק ההשקעות גם חייב לערוך עימכם הסכם כתוב, לרבות בירור צורכי השקעותיכם ומקור כספיכם. במידה ואינכם מעוניינים בסיכון גבוה, יש לאסור רכישת אופציות ודומיהם בהסכם ההתקשרות. דו"חות כאמור, אמורים להתקבל גם מגופי השקעה מפוקחים אחרים, ובכללם זירות סוחר, קופות גמל, קרנות פנסיה וכדומה.
  5. למנהל תיק ההשקעות אסור להבטיח תשואה. יש להיזהר מהבטחות תשואה לא סבירות, ולברר היכן בדיוק מושקע הכסף, והאם רמת הסיכון מתאימה לכם. יש לקחת בחשבון שגופים לא מפוקחים שמבטיחים תשואה גבוהה, עשויים להשקיע ברמות סיכון משתנות ובמינוף גבוה, מאחר ואין להם מנגנוני בקרה שימנעו השקעות מסוכנות יותר ממה שנאמר למשקיע. על כל משקיע חלה החובה לבחון האם מתאימה לו ההשקעה בגוף שאינו מפוקח וברמת סיכון גבוהה.
  6. החקיקה קובעת כי גופים מפוקחים בעלי רישיון כחוק, חייבים להחזיק הון עצמי וביטוח אחריות מקצועית, גם כתנאי ליציבות פיננסית וגם כפיצוי ללקוחותיהם במידה והתרשלו בתפקידם. בקשו בפגישה עם מנהל ההשקעות העתק מפוליסת הביטוח ובדקו שהיא בתוקף. במיזמי השקעה אלטרנטיביים, בקשו לבדוק האם ישנה ערבות כלשהיא של יזם ההשקעות. מומלץ להימנע מהשקעה בגופים חסרי יציבות פיננסית, שלא תהיה לכם אפשרות להיפרע מהם בעתיד, או מהמבטחים שלהם.
  7. זכרו כי ניהול השקעות פיראטי עשוי להיות גם עבירה על החוק, לרבות על חוקי הלבנת הון ודיני מס הכנסה, מה שעלול לסכן לא רק את כספכם, אלא גם לגרום להאשמתכם בפלילים. בדקו תמיד מי האנשים שעומדים מאחורי "המיזם" לניהול כספכם, איתנותם הפיננסית, מקצועיותם וניסיונם בניהול השקעות. במיזמי מקרקעין למיניהן, חובה לוודא שהקרקע זמינה ומיועדת לבניה, ושהיזמים קיבלו היתרי בניה כחוק. במיזמי השקעות בחו"ל, יש לוודא מהו הדין הזר שחל על השקעתכם, וכיצד אתם מדווחים עליו לרשויות בישראל.
  8. בררו כיצד גובה מנהל ההשקעות את שכר טרחתו. מנהל תיקי השקעות שפועל על-פי חוק רשאי לגבות דמי ניהול מהחשבון והחזר עמלות קניה ומכירה בלבד. חלק מההשקעות שאינן מפוקחות, כוללת גם חלוקת השתתפות ברווחים עם היזם, לכן חשוב לשקול היטב האם השקעה כזאת מתאימה לכם.
  9. יש להיזהר מלהשקיע את מרבית הכסף בהשקעה אחת, גם אם היא אטרקטיבית ביותר. במרבית המקרים, פיזור ההשקעה מקטין את הסיכון. במידה ובהשקעה מסוימת מתקבלת תשואה גבוהה מאוד בתקופה קצרה, אזי יש לבחון לעומק העברת כספים נוספים לאותה השקעה, שכן פעמים רבות "מיזמי השקעות" שמציגים תשואות גבוהות בפרק זמן קצר, פועלים "בתרמית הפירמידה" או "הונאת פונזי", כך שכסף חדש משמש לתשלום תשואה למשקיעים קודמים. אולם, שיטה זו קורסת לחלוטין כאשר המשקיעים מפסיקים בהזרמת הכספים למיזם. זכרו שלרוב "אין ארוחות חינם" וגם אשפי ההשקעות הטובים ביותר, לא יודעים לחזות תשואה עתידית גבוהה לאורך זמן, כך שעליכם לבדוק במשך כל תקופת ההשקעה, האם מי שמנהל את כספכם, ממשיך לפעול כשורה.
  10. ודאו שיש לכם אפשרות להפסיק את ההתקשרות עם מנהל ההשקעות או לצאת ממיזם ההשקעה. דעו כי מנהל תיק השקעות, הפועל על-פי החוק, מקבל מכם ייפוי כוח לפעול בחשבון, וזכותכם להפסיק את ייפוי הכוח במידה ומנהל ההשקעות פועל בניגוד למוסכם ביניכם. בהשקעות אלטרנטיביות שאינן מפוקחות, יש לבחון את משך הזמן שיידרש לכם על מנת לקבל את כספכם בחזרה במידה ותבקשו להפסיק אותה, האם ישנן קנסות יציאה, השלכות מיסוי וכדומה. במיזמי נדל"ן חשוב לוודא האם תקבלו בחזרה את השקעתכם, במידה ולא יתקבלו היתרי הבניה, או במידה ולא שונה ייעוד הקרקע, ועל מי תחול החובה לשלם היטלים ואגרות למיניהם.

 

* אין באמור בסקירה לעיל תחליף לייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות כלשהו, המתחשב במאפייניו וצרכיו האישיים של כל אדם, ובאופייה של כל השקעה. כמו כן, אין באמור לעיל לפסול או לאשר השקעה כלשהיא, בין אם היא מפוקחת ובין אם אינה מפוקחת. ההמלצות לעיל הינן בגדר אינפורמציה כללית בלבד, ואינן ממצות את כלל הפרמטרים לבחינת השקעות.

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.