עו"ד גיל נדל, גלעד פז | מאמרי דעה | 21/10/2012

אין חובה לתת העדפה לתוצרת הארץ בהתקשרות לאחר ביטול מכרז

לאחרונה, דחה בית המשפט המחוזי בחיפה עתירה מנהלית שהוגשה על ידי חברת אפקון התקנות ושירותים, נגד מכרז אותו ערכה חברת החשמל לישראל. לאחר שהמכרז בוטל, ניהלה חברת החשמל מו"מ עם המציעים ובחרה בהצעת של חברה זרה. חברת אפקון, שהפסידה בהליך המו"מ, טענה כי היה על חברת החשמל לתת העדפה לתוצרת הארץ ולבחור בהצעה שלה, אך בית המשפט דחה את הטענה.  

לאחרונה, דחה בית המשפט המחוזי בחיפה עתירה מנהלית שהוגשה על ידי חברת אפקון התקנות ושירותים, נגד מכרז אותו ערכה חברת החשמל לישראל. לאחר שהמכרז בוטל, ניהלה חברת החשמל מו"מ עם המציעים ובחרה בהצעת של חברה זרה.
 
חברת אפקון, שהפסידה בהליך המו"מ, טענה כי היה על חברת החשמל לתת העדפה לתוצרת הארץ ולבחור בהצעה שלה, אך בית המשפט דחה את הטענה.
 
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
 
מדובר במכרז שנגע לרכישתם של מסדרי מתח גבוהה בעבור תחנות הכוח "אורות רבין" ו"רוטנברג".
 
המכרז נשוא העתירה היה מכרז דו שלבי: בשלב הראשון נבחנה עמידתם של המציעים בתנאים הטכניים-מסחריים של המכרז ואילו בשלב השני, בו הוזמנו להשתתף כארבע משתתפות בלבד, הוזמנו  המציעות להציע הצעות מחיר.
 
בשלב זה, התברר לוועדת המכרזים של חברת החשמל כי כל ההצעות חרגו באופן בלתי סביר מאומדן העלות העצמי אותו קבעה חברת החשמל בעבור מכרז זה. עקב כך, החליטה וועדת המכרזים לבטל את המכרז ולפתוח בהליך של מו"מ על דרך המחירים בלבד מול ארבעת המציעות.
 
בסופו של יום, החליטה חברת החשמל להתקשר עם החברה הסינית ולא עם חברת אפקון.
 
בתגובה, החליטה חברת אפקון לתקוף את ההחלטה באמצעות הגשתה של עתירה מנהלית.
 
בעתירתה טענה אפקון, כי על חברת החשמל חלה החובה לנהוג עפ"י תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995.  על פי תקנות אלו, חלה על חברת החשמל חובה להעדיף את הצעתה של חברת אפקון הישראלית על פני זאת של החברה הסינית, כל עוד פער המחירים  בין שתי ההצעות אינו עולה על 15%. כלומר, יש לתת העדפה של 15% להצעת מתוצרת הארץ.
 
הכרעת בית המשפט:
 
בית המשפט דחה את העתירה בקובעו, בין השאר, כי מרגע שבוטל המכרז, הרי שלא חלה על חברת החשמל החובה לנהוג עפ"י תקנות ההעדפה, ותקנות אלה חלות רק בהליך של מכרז.
 
בית המשפט לא דן בשאלה האם ביטול המכרז היה כדין, היות והצדדים לא טענו בעניין זה, ויצא מנקודת הנחה כי הביטול היה כדין.
 
בית המשפט אף ביקר במסגרת פסק הדין את תקנות ההעדפה בקובעו, כי תקנות אלו עלולות לגרום לייקור משמעותי של הרכש הממשלתי, ואף לגרום לייקור המוצר המקומי, פגיעה בתחרות בשוק המוצר הספציפי ופגיעה בתמריץ לשפר את איכות המוצר ואת השירות הנלווה לו.
 
לכן, נדחתה העתירה, וחברת אפקון חויבה לשלם הוצאות בסך של 8,000 ש"ח.
 
[עת"מ (מחוזי חיפה) 25962-07-12 אפקון התקנות ושירותים בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ השופטת יעל וילנר, פסק-דין מיום 2.8.12. ב"כ הצדדים: לחברת אפקון- עו"ד גלוזמן-שם טוב-חוברס-ברויד ושות'. לחברת החשמל- עו"ד הרצוג, פוקס ואח'. לגליל יועצים- עו"ד יוסי לוי ושות'].
 
* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.