עדכון - שינויים בתקנות הגבלת פעילות שנכנסו לתוקף ביום 26.4.2020

הלילה פורסמו ברשומות תיקונים רבים לתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) שנכנסו לתוקף החל מהיום 26.4.2020.

קישור לתיקון התקנות כפי שפורסם הלילה ברשומות

 

התיקון המשמעותי ביותר לתקנות מאפשר פתיחה של מגוון רחב של חנויות שקודם לכן נאסר עליהן לפעול, ובכפוף לתנאים שהוגדרו בתקנות.

 

להלן סקירה של תמצית השינויים החלים על המגזר העסקי מכוח תיקון מספר 7 לתקנות הגבלת פעילות:


(1.) התווספה תקנה 3 ד' המסדירה תנאים לטיפול נפשי באדם.
(2.) הוסיפו לתקנה 5 (א)(2) הגדרה של "טיפול לא רפואי בגוף האדם" – למעט מספרה, טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, ובכלל זה הסרת שיער בלייזר". כלומר, עסקים אלה יכולים לחזור לפעילות בכפוף לתנאים שהוגדרו בתקנה.
(3.) נמחקה תקנה 5 (א1) המגדירה איסור על הפעלת חנויות או מעבדות תיקונים בדרך של פתיחתן לציבור.
(4.) ניתן להפעיל בית אוכל, ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, במשלוחים או באיסוף מהמקום בלבד, ובהתקיים 8 תנאים:

 • המחזיק או המפעיל של המקום לא יאפשר ישיבה של לקוחות בבית העסק, ובבית העסק לא יהיו מקומות ישיבה.
 • בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס, כאשר במבנה בו קיימים ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר.
 • אם העובדים מועסקים במשמרות – על המעסיק לשבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים בכל משמרת.
 • המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות, ובאזור שבו יש תור.
 • המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק ,ובכלל זה המחיצה, באופן תדיר.
 • העובדים יעטו בכל עת כפפות ומסיכה.
 • המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. בבית עסק שגודלו מעל 100 מ"ר - לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
 • בבית העסק יותקן במקום בולט לעין שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור ומספר הלקוחות המותר בבית העסק.


(5.) לסעיף ג של תקנה 5 (ב)(2) העוסקת במקום למכירת מזון בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, התווספה הבהרה כי המחזיק או המפעיל חייבים לפעול כאמור, אף אם אינם המעסיקים.
(6.) נעשו שינויים מהותיים בפסקה (2א), כשבין היתר הוגדר שכל יתר החנויות, ובלבד שאינן מצויות בקניון, יכולות לפעול בכפוף לתנאים שהתעדכנו, ולהלן הדרישות העדכניות בתמצות:

 • המחזיק או המפעיל של המקום, אף אם אינו המעסיק, יפעל לביצוע התשאול, מדידת החום ועניין המשמרות בהתאם לתקנה 3א.
 • בעל העסק או החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה בהתאם לנוסח בתוספת השנייה.
 • המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטת בפסקה זו (ממונה על ענייני קורונה).
 • המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק ,ובכלל זה המחיצה, באופן תדיר.
 • בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס, ובמבנה בו קיימים ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר.
 • המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע ככל האפשר צפיפות של אנשים במקום אחד לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום.
 • המחזיק או המפעיל של החנות יסמן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקומות לעמידת הלקוחות במרחק 2 מטרים זה מזה. בעל החנות יציב במקום בולט לעין שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור.
 • המחזיק או המפעיל של החנות יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר - לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. המחזיק או המפעיל של המקום יציב בכניסה לחנות, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות. המחזיק או המפעיל של החנות יקבע ויישם מנגנון להגבלת הנכנסים לחנות, בהתאם לאמור.


(7.) התווספה תקנה 5 (ב) (2א1) המגדירה דרישות שבהתקיימן ניתן להפעיל מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, ובכלל זה הסרת שיער בלייזר, למעט בקניון.
(8.) לגורם המוסמך לפקח (עובד רשות מקומית שהוסמך או פקח עירוני) התווסף גם פקח שמונה על ידי מנהל רשות הטבע והגנים מכוח תקנה 7 ג. לתקנות האכיפה, אשר יקיים פיקוח על עמידת החנות או העסק בתנאים אלה תוך שבועיים ממועד קבלת ההצהרה.
(9.) הורחב סעיף הענישה והוא חל גם על הפרות של תנאים שנקבעו בתיקון זה.
(10.) נמחקה התוספת הראשונה (שהגדירה רשימה סגורה של חנויות שיכולות לפעול) ושונתה התוספת השנייה.
(11.) כמו כן, שונו תקנות האכיפה כך שהתווסף האיסור להימצא מחוץ לבית המגורים ללא מסיכה, התווספו פקחים שמונו על ידי מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים כגורמים המוסמכים להטיל קנס מינהלי, ועודכנו סכומי הקנסות.
תוקף התקנות החל מיום 26.4.2020, כאשר האיסור הגורף הנוגע לחבישת מסיכה – החל מיום 27.4.2020.

 

המשמעות היא כי נכון להיום ניתן לאפיין את העסקים שרשאים לפעול לפי 4 סוגים, שלכל אחד תנאים משלו:

 • בתי אוכל – 8 תנאים מכוח תקנה 5 (ב)(1)
 • מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים – 3 תנאים מכוח תקנה 5(ב)(2).
 • כל יתר החנויות – 8 תנאים מכוח תקנה 5 (ב) (2א).
 • מספרות או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, ובכלל זה הסרת שיער בלייזר – 6 תנאים מכוח תקנה 5 (ב) (2א1).

כמו כן, כולם מחוייבים גם בדרישות 3א וכן בהוראות צו בריאות העם.

 

למעשה היום אסורה הפעילות רק ל:

 • קניונים למעט מקום למכירת מזון, בית אוכל, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.
 • דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומתקני שעשועים, עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, למעט מספרות ומכוני קוסמטיקה, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותיות;
  כאשר ניתן להפעיל גן חיות, ספארי, או גן לאומי לשם קיום פעילות במקום פתוח המיועדת לאדם עם מוגבלות, ובכפוף לכל התנאים בתקנה.
 • שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כזה (כולל דוכן מזון) ולמעט שוק סיטונאי . זאת למעט חנות המותרת לפתיחה המצויה במבנה סגור בשוק, בכפוף לתנאים המגבילים.

 

 

*עדכון זה נועד להקל עליכם להבין את מסגרת התקנות, מובן שמדובר במידע חלקי מתוך תיקון התקנות. המידע המלא והמחייב מופיע בתקנות עצמן.

קישור למסמך הבהרה של משרד הפנים בנושא פתיחת חנויות ועסקים לרשויות מקומיות

קישור לידיעה המרכזית באתר הלשכה בנושא תקנות הגבלת פעילות

נשמח לעמוד לשירותכם למתן מענה לנושאים אלו ולמגוון נושאים נוספים בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטים להלן

למידע נוסף בתחום זה