המלצות איגוד לשכות המסחר לפתרון המשבר במגזר העסקי עקב התפשטות נגיף הקורונה.

נשיא איגוד לשכות המסחר הגיש (24.3.2020) לשר האוצר תכנית כללית הכוללת המלצות לפתרון המשבר למגזר העסקי.

מרבית העסקים במגזר המסחר והשירותים קיבלו הוראה בצו שעליהם להישאר סגורים, מרביתם עסקים קטנים שמחזור מכירותיהם אינו עולה על 1 מיליון שח.
יש להבין כי כל עסק שלא יצליח לשרוד את הבעיות התזרימיות שנגרמו לו כתוצאה מהסגירה הפתאומית, עלול להסגר לתמיד!!
הקמת עסק חדש קשה וארוכה יותר מכל סיוע תזרימי שעל המדינה עכשיו לייצר לעסקים.

 

ההצעה כוללת בין היתר:

  • לעסקים שנסגרו על פי צו: כיסוי הוצאות קבועות החל מיום 1.3.2020 ותמיכה תזרימית שוטפת לכל אלו שאיבדו מקום עבודתם ואינם שכירים.
  • כיסוי הפסדים: החלה מיידית של מודל פיצויים על בסיס הפסד מחזורים, כאשר באופן מיידי תינתן מקדמה לעסקים על בסיס נתוני חודש פברואר ומרץ.
  • דחיית תשלומי מיסים: מע"מ, ביטוח לאומי, מס הכנסה, ניכויים. לתקופה של 6 -4 חודשים. עסק שיבקש פרטנית יוכל לקבל מעבר לכך בהתאם לשיקול דעת התחנה. כמו כן, דחייה בהגשת דוחות המס לכל עסק שלא מוחרג בשל תקנות לשעת חירום. דחיה / פריסה ללא ריבית של תשלומי הארנונה לעסקים ולעצמאים
  • המערכת הפיננסית: מניעת ניצול לרעה של עמלות מצד המערכת הפיננסית – עמלות, ריביות וכן הלאה. על בנק ישראל לצמצם את אי הודאות ולפקח על שיעור ההינוי במחיר האשראי במשק.
  • הגדלת קרן ההלוואות בערבות המדינה ושיפור תנאי הקרן , ולהגדיל את רמת הסיכון שהמדינה לוקחת על עצמה.
  • חובות המדינה: תשלום תוך 15 יום מהצגת החשבונית של כלל חובות המדינה והרשויות לעוסקים ובכלל זה גם בתחומים שחוק מוסר התשלומים ובעיקר בתחומי הבריאות שהוחרג מהחוק.
  • הקטנת עלויות חיבור של עוסקים לשירותים משירותי המדינה: שע"מ, מכס, רשויות מקומיות, וכן הלאה.
  • נוכח הפיגור השורר במערך מתן תשלומי ביטוח לאומי ובמתן התשלום , אנו ממליצים להשתמש במנגנון מס הכנסה שלילי (שיש בידו את המידע על כלל העובדים במשק) ולקבוע קצבת בסיס חודשית המשתנה לכלל העובדים שיצאו לחלם ובכלל זה גם עצמאים. במסגרת זו חייבים לקבוע קצבת בסיס שתהווה משענת סבירה לקיום בסיסי ומינימלי, והיא תופעל במקביל למסלולי דמי האבטלה בשל פיטורין או חל"ת. כמו כן, יקבעו מנגנונים מסודרים למניעת כפילויות - כך למשל, תוגש בקשה אחת לביטוח הלאומי שתנותב בראש ובראשונה למסלול הקיים של דמי אבטלה ורק לאחר מכן לקצבת בסיס.

 

קראו על כך בכתבה של THE MARKER כפי שפורסמה בתאריך 25.3.2020

מצ"ב התכנית המלאה בקובץ

למידע נוסף בתחום זה