הבהרה לעניין אישורי מעבר בחירום

בהמשך להבהרה הקודמת שפרסמנו בעניין הכרה כמפעל חיוני, התקבלה ההבהרה הבאה ממשרד הכלכלה לעניין אישורי מעבר:

בשלב זה אין צורך בנשיאת אישור עבודה. במידה ויוחלט אחרת אנו נעדכן על אופן הנפקת האישור וההנחיות לנשיאתו.

נעדכן בעמוד זה במידה ויהיה שינוי

למידע נוסף בתחום זה