הכרה כמפעל חיוני - הבהרה

בהמשך לפניות חברים בשאלות לגבי האפשרות להגיש בקשות פרטניות לקבלת הכרה כמפעל חיוני ראו להלן ההבהרה שהתקבלה ממשרד הכלכלה בנושא זה:

 

כרגע המפקח הכללי על כ"א בשעת חירום (משרד העבודה) אינו עוסק בהכרזה של מפעלים כחיוניים. מתגבש מהלך אחר וחריג שבו יוגדרו ענפים במשק שיוכלו להמשיך לתפקד.

ההנחיות צפויות להתפרסם תוך 24-48 שעות ומפעל שיענה על ההגדרות של משרד העבודה יוכל להמשיך לתפקד תחת ההנחיות שיפורסמו.

 

כלומר, כרגע אין צורך בהגשת בקשה שכזאת. יש לפעול עפ"י ההנחיות שיופצו ע"י משרד העבודה בקרוב.

 

קישור להבהרה בעניין אישורי מעבר בחירום

למידע נוסף בתחום זה