תשלום בעבור ימי מחלה לעובדים המצויים בבידוד

ביום 30.9.2020 נחתם מתווה מוסכם בין משרד האוצר, ההסתדרות ונשיאות המעסיקים והעסקים בישראל לגבי אופן התשלום בעבור ימי הבידוד. המתווה קובע כי ימי הבידוד ירדו ממכסת ימי המחלה של העובד. התשלום עבור הימים יהיה, כקבוע בחוק. העובד יישא בעלות היומיים הראשונים והמדינה והמעסיקים יחלקו את העלות של יתרת הימים, כך שסך העלות תתחלק בין העובד, למדינה ולמעסיק. על מנת להשלים את הליך חקיקת ההסכמות, הצדדים פנו לבג"צ בבקשה להאריך את ההסדר הקיים.

לתשומת לב: המתווה נכון להיום אינו מחייב ומותנה בתיקון חקיקה ואין לדעת בוודאות מה יהיה נוסחו הסופי בתום הליך החקיקה.
כמו כן, לצורך הליך חקיקת ההסכמות, הצדדים פנו לבג"צ בבקשה להאריך את המצב הקיים (של תשלום דמי מחלה עבור שהייה בבידוד) ב 28 ימים. ביום 1.10.2020 בג"צ קיבל את הבקשה להארכת השהיית ביטול תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020. לפיכך, עד למועד זה על המעסיקים לשלם דמי מחלה לעובדים הנדרשים להימצא בבידוד.


להלן הסעיפים המוסכמים:

 1. ניצול ימי מחלה לעובדים בבידוד - תשלום בעבור ימי המחלה יהיה בהתאם לקבוע בחוק:
  0% מערך יום מחלה על היום הראשון;
  50% מערך יום מחלה על היום השני;
  50% מערך יום מחלה על היום השלישי; 
  100% החל מהיום הרביעי לבידוד - המדינה והמעסיקים יחלקו את עלות הבידוד הנותרת שווה בשווה;

 2. עובדים שאין ברשותם מכסת ימי מחלה - העובדים יקבלו תשלום עבור ימי הבידוד, בהתאם לחלוקה הבאה:
  0% מהשכר על היום הראשון;
  50% מהשכר על היום השני;
  50% מהשכר על היום השלישי;
  70% החל מהיום הרביעי והלאה - תשלום זה ימומן במלואו על-ידי המדינה;

 3. נסיעות פרטיות לחו"ל - עובדים לא יקבלו תשלום בגין ימי הבידוד - חלה חובת רישום בדבר הבידוד באתר משרד הבריאות. המעסיק יפעל כדי לסייע לעובד בהגשת הדיווח.

  

קישור למכתב מטעם מנכל"ית משרד האוצר

למידע נוסף בתחום זה