מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים, לתקופת הקורונה – פעימה שנייה

במסגרת סל הצעדים שאישרה הממשלה למתן סיוע לעסקים אשר נקלעו לקשיים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה אושר מענק בפעימה שנייה אשר מיועד לעצמאים, ולשכירים שהם בעלי שליטה.

 

הפעימה השנייה של מענק הסיוע הורחבה בצורה משמעותית, בהתאם לפירוט הבא:

 • הכללת שכירים בעלי שליטה.
 • שיעור המענק הוגדל ל-70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת.
 • הגדלת המענק המקסימלי לסכום של 10,500 שקל.
 • הגדלת תקרת ההכנסה החייבת ל-1 מיליון שקל בשנה.
 • ביטול הקריטריון של הכנסת משק הבית.
 • ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת. תקבע לפי שנת 2018 או שנת 2019, לבחירת העצמאי.
 • ירידת מחזור הפעילות בהיקף של 25% תיבדק לפי חודשים מרץ-יוני.

תנאי הסף לקבלת מענק הסיוע בפעימה השנייה:

 • עצמאי אשר גילו היה לפחות 20 שנים בשנת 2019,  ושהוא בעל עסק פעיל לכל הפחות בכל תקופה שבין ה- 1.9.19 ל- 29.2.20.
 • הכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018 אינה עולה על 1,000,000 ש"ח.
 • הכנסתו החייבת, החודשית, הממוצעת, מעסק של העצמאי, לשנת המס 2018, עולה על 714 ₪.
 • מחזור עסקאותיו של העצמאי בחודשים מרץ-יוני 2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25%. עסק שהחל את פעילותו לאחר יום 1.3.19 יבחן התנאי ביחס לממוצע מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20.
 • העצמאי הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018, ולגבי עסק שנפתח בשנת 2019 , דוח כאמור לשנת המס 2019 (ככול שהיה חייב בהגשת דוח) וכן, דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים.
 • לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה.

המענק יחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.

הגשת הבקשות למענק הפעימה השנייה ע"י עצמאים תתאפשר החל מ-5.5.2020 בשעות הערב ועד לתאריך ה- 12.7.2020.

הגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה תתאפשר החל מ-21.5.2020 בשעות הערב ועד לתאריך ה- 12.7.2020.

 

להגשת הבקשה -  לחצו כאן

להסבר על רישום למערכת - לחצו כאן

לפרטים נוספים באתר רשות המיסים - לחצו כאן

קישור לידיעה ממשרד הכלכלה והתעשייה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים - שאלות ותשובות בנושא המשבר לבעלות ובעלי עסקים

לתקנות המלאות לגבי המענק - לחצו כאן

להורדת קובץ לחישוב המענק הפיצוי - לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה