היערכות לעלייה לאוויר של מערכת שער עולמי ביצוא ב- 15 בינואר 2023

ב- 15 בינואר 2023 תעלה לאוויר מערכת יצוא חדשה במסגרת פרויקט המכס "שער עולמי"

ב-31.7.22 קיים מינהל המכס וובינר ליצואנים, בשת"פ עם מכון היצוא שבו הוסבר כיצד מערכת היצוא החדשה פועלת, השפעותיה על הליכי הסחר ולסייע לכם להיערך מבעוד מועד לעליית המערכת לאוויר. 

לעיון בהקלטת הוובינר + המצגת היכנסו לאתר של מכון היצוא- לחצו כאן

לקראת העלאת מערכת היצוא בשער עולמי, יושבתו מערכות היצוא והיבוא כמפורט להלן:

יצוא בסחר חוץ, יושבת החל מיום שלישי ה- 10 בינואר 2023, משעה 22:00
יבוא שער עולמי, יושבת החל מיום חמישי ה- 12 בינואר 2023, משעה 06:00
ביום ראשון, ה- 15 בינואר 2023 החל משעה 08:00 יועלו שתי המערכות בשער עולמי.

לעניין זה, תפורסם הוראת נוהל מרוכזת לימי ההשבתה שתכלול את רשימת עובדי חדר המצב ופרטי הקשר שלהם בבתי המכס ובהנהלה.

להלן ריכוז ההודעות שנשלחו אלינו ע"י יגאל מלכא- גובה מכס מרכז ומנהל חדר מצב שער עולמי יצוא, ושרה ביטון- מנהלת תחום בכירה יצוא במינהל המכס:

 

בהמשך להודעתו של ראש מינהל המכס, מר כפיר חן, על מועד העלייה לאוויר של מערכת שער עולמי יצוא, לתאריך 15 בינואר 2023, הנהלת הפרויקט נערכת אל מול כל הגורמים בקהילה הן בפגישות אישיות עם מנכ"לים, קיום שולחנות עגולים, פגישות קבועות לבחינת סטאטוס, פעילות חדר המצב ועוד.

לו"ז הפרויקט הוצג בפורום סוכני מכס, וכאמור התחלנו בפיילוט על התהליכים האוויריים, הימיים והבלדרות המקוצר. ב- 1 בספטמבר, יחל פיילוט חובה גם לתהליכים יבשתיים, דואר ובלדרות מסחרי.

לידיעתכם, בתי התוכנה אשר יעמדו בקריטריונים שנקבעו ע"י מינהל המכס יקבלו תמריצים בשתי פעימות:

  • פעימה ראשונה, החלה ב- 18 במאי ותסתיים ב- 10 באוגוסט.
  • פעימה שנייה, מה- 1 בספטמבר עד ה- 15 בנובמבר.

ייפויי הכוח
סוכני המכס התבקשו לעדכן את היצואנים כי יתחילו לשדר ייפויי כוח מעודכנים (באופן מקוון בממשל זמין) המעניקה להם, סוכני המכס, הרשאה לפעול בשם היצואנים גם בפעולות יצוא.
ככל שיקדימו היצואנים לשלוח ללא קשר למועד עליית המערכת ולמוכנותכם, כך הצהרות היצוא שישודרו על ידיכם מיד עם העלייה לא יעוכבו בעת הגשתן.

עובדי יצוא בעמילויות המכס
לאור בקשות מסוכני מכס, החלטנו לאפשר המשך שליחת רשימות של עובדי היצוא בעמילויות המכס עד לסוף יולי.
בהתאם לנתונים ולאחר סיום מיפוי הנתונים, ייקבעו קריטריונים למתן הרשאות כפי שקיימות כיום לפקידים רשויים.

טעינה ישירה
סוכני המכס התבקשו לעדכן את היצואנים כי עליהם להגיש באמצעותם בקשה ליח' היצוא בבתי המכס, לקבלת אישור יצוא בתהליך טעינה ישירה.
ככל שיקדימו היצואנים לשלוח וללא קשר למועד עליית המערכת, כך הצהרות היצוא שישודרו על ידיכם מיד עם העלייה לא יעוכבו בעת הגשתן.
לצורך כך הוכן טופס בקשה אחיד, אותו על היצואנים יהיה למלא, לחתום וכאמור להעבירו לבתי המכס, על מנת שנוכל להזין אותם במערכות הממוחשבות שלהם.
יש להדגיש בפניהם כי מינהל המכס מטיל את האחריות בנושא זה על היצואנים בלבד.

הסבת רשימוני יצוא
במעבר ממערכת יצוא סחר חוץ למערכת היצוא שער עולמי, אנו מבצעים הסבות של רשימוני היצוא ממערכת למערכת. משכך הנכם נדרשים לסגור ככל שניתן את רשימוני היצוא בסמוך לתאריך ההשבתה.

ימי השבתה לפני העלייה לאוויר
יום העלייה לאוויר נקבע ל- 15 בינואר 2023. ע"פ דרישות המחשוב, נדרש להשבית את המערכות כיומיים לפני מועד זה. בשלב זה, בכוונתנו להשבית את המערכת מה- 12.1 (יום חמישי אחה"צ/ ערב) עד למוצ"ש 14.1.
תשומת ליבכם, כי ההשבתה כוללת גם את מערכת היבוא. יישלח אליכם חוזר בסמוך לתאריך המיועד להשבתה, לאחר שנבחן את התרחישים הדחופים עליהם נצטרך לתת מענה.

לעיון במכתב המלא- לחצו כאן

 

אחריות יצואנים להזנת ייפוי כוח למתן הרשאה עבור סוכני המכס
מינהל המכס השקיע רבות באפיון ובפיתוח מערכת מחשוב מבוססת מסרים ללא נייר (Paperless) אשר תפשט הליכים, תשפר ותייעל משמעותית את תהליכי היצוא לקהילייה בכלל ולקהל היצואנים בפרט.

רוב תהליכי היצוא מבוצעים באמצעות סוכני המכס מטעמכם, אך קיימים מספר נושאים בהם אתם היצואנים נדרשים ואחראים לביצועם.

כשלב ראשון וללא קשר למועד עליית המערכת, הינכם מתבקשים להתחיל למלא ולשדר ייפויי כוח המעניק לסוכן המכס את ההרשאה לפעול בשמכם, בין היתר בפעולות יצוא.
סוכנים שכבר קיים להם ייפוי כוח מול סוכן מכס, נדרשים לוודא כי ייפוי הכוח כולל התייחסות לתהליכי היצוא ושהוא בתוקף.

  • את הטופס יש למלא באופן מקוון באתר רשות המסים בקישור הבא

לצורך מילוי הטופס, נדרש להצטייד בכרטיס חתימה אלקטרוני של גורם מאשר (נכון להיום: COMSIGN /PERSONAL ID).

אבקש כי תקדימו למלא ולשלוח את ייפויי הכוח, על מנת שתהליך השחרור והגשת הצהרות היצוא עם עליית המערכת יתבצעו ללא עיכובים מיותרים.

נדגיש כי היעדר ייפוי כוח במערכת, תחסום את האפשרות להגשת הצהרות יצוא בזמן אמת.

לעיון במכתב המלא- לחצו כאן

 

אחריות יצואנים לקבלת אישור מוקדם מהמכס ליצוא בתהליך טעינה ישירה

בהמשך להודעות קודמות, שרה ביטון, מנהלת מחלקת יצוא במינהל המכס שלחה אלינו מסמך המתאר את תהליך העבודה של סוכני המכס ושל היצואנים המעוניינים לייצא בתהליך טעינה ישירה. לעיון במסמך המלא- לחצו כאן

לנוחיותם של היצואנים, מצ"ב המסמך בקובץ וורד שיהיה ניתן גם למלא את הנתונים בהקלדה- לחצו כאן

נדגיש כי היעדר אישור לתהליך זה במערכת, תפיל את הצהרות היצוא לאילוץ בעת ההגשה.

דברים אלו הובאו לידיעת היצואנים גם בוובינר שהתקיים ב- 31 ביולי - לעיון בהקלטת הוובינר + המצגת היכנסו לאתר של מכון היצוא-לחצו כאן

עדכון מיום 14.8.22 מפי שרה ביטון: 

אבקש להבהיר שתי נקודות שככל הנראה לא היו ברורות:
1. יצואנים אשר עומדים לדעתם בקריטריונים לקבלת אישור לתהליך יצוא טעינה ישירה, יגישו את הבקשה הזו- לחצו כאן. גם אלו אשר קיבלו בעבר אישור כזה או אחר.
2. אישור שיינתן ע"י בית מכס אחד, יחול על שאר בתי המכס (בהתאם לתנאי האישור, כמובן).

 

אחריות יצואנים לצירוף כל מסמכי העסקה לסוכן המכס הפועל מטעמם בטרם הגשת הצהרת היצוא

בהמשך להודעות קודמות, שרה ביטון, מנהלת מחלקת יצוא במינהל המכס שלחה אלינו מכתב המיועד לכלל היצואנים בנוגע לאחריותם לצירוף כל מסמכי העסקה לסוכן המכס הפועל מטעמם בטרם הגשת הצהרת היצוא- לחצו כאן

יודגש כי היעדר המצאת מסמכי העסקה ובמיוחד חשבון המכר, תחסום את הצהרות היצוא בעת ההגשה.

הנקודה הזו הודגשה גם במסגרת וובינר ההדרכה שקיים מינהל המכס וובינר ליצואנים, בשת"פ עם מכון היצוא ביום 31.7.22 שבו הוסבר כיצד מערכת היצוא החדשה פועלת, השפעותיה על הליכי הסחר ולסייע לכם להיערך מבעוד מועד לעליית המערכת לאוויר. לעיון בהקלטת הוובינר + המצגת היכנסו לאתר של מכון היצוא- לחצו כאן

 

מורשה חתימה ביצוא - מכתב לסוכני המכס

בהמשך להודעות קודמות, שרה ביטון, מנהלת מחלקת יצוא במינהל המכס שלחה אלינו את ההודעה הבאה:

בהמשך לבקשתנו לקבל מכם רשימת עובדי יצוא בעמילויות המכס, במטרה לבחון את מעמדם של עובדים אלו לעניין הגשת הצהרות יצוא במערכת שער עולמי, מצ"ב מכתב המפרט את המתווה שהוסכם ע"י מר כפיר חן, ראש מינהל המכס ויו"ר ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל, מר אמיר שני.

כפי שהוסבר במכתב, כבר בימים הקרובים יישלח מכתב לכל עמילות מכס בנפרד.
לתשומת ליבכם, כי אלו שלא שלחו את רשימת העובדים כנדרש, עלולים למצוא את עצמם ללא עובדים מורשים ביצוא.

 

עדכונים לסוכני מכס ביחס לעליית מערכת שער עולמי ביצוא

בהמשך להודעות קודמות, שרה ביטון, מנהלת מחלקת יצוא במינהל המכס שלחה אלינו ב-13.11.22 את ההודעה הבאה:

בהמשך למכתב שנשלח ליצואנים בנוגע להזנת ייפוי כוח, ברצוני לעדכן אתכם כי החל מה- 1 בדצמבר 2022, הצהרות יצוא ללא ייפוי כוח בתוקף כנדרש, יקבלו שגיאה ויחסמו. (במקום אזהרה)

בהמשך למכתב שנשלח אליכם בנוגע למורשה חתימה ביצוא, אושרו והוזנו על ידינו מאות עובדי יצוא בעמילויות המכס השונות ונשלחה על כך הודעה, לכל עמילות בנפרד.
ברצוני לעדכן אתכם כי החל מה- 1 בדצמבר 2022, הצהרות יצוא שלא ייחתמו ע"י מורשה חתימה בכרטיס חכם, יחסמו בהגשה. (במקום אזהרה)

לתשומת ליבכם כי בקביעת תאריך זה, אנו מאפשרים לסוכן לוודא כי הוא ערוך להעלאת המערכת ומקבל את כל ההתראות שילוו אותו לאחר עליית המערכת, כך שב – 15 בינואר 2023 משלוחי יצוא לא יעוכבו.
חודש וחצי זה (מה- 1.12.22 עד ל- 15.1.23) יאפשר לסוכנים לוודא כי הוא ער לכל היצואנים שטרם סיימו את הזנת ייפוי הכוח עבורו ובנוסף, יאפשר לכל עמילות מכס להיערך עם כרטיסים חכמים לעובדי היצוא שאושרו על ידינו וחשוב אף יותר, לתרגל את העבודה בטרם העלאת המערכת.

בהמשך להודעתנו על השבתת מערכות היצוא והיבוא לקראת העלאת מערכת היצוא בשער עולמי, להלן מס' עדכונים:

לאחר דיוק הזמנים, הוחלט על זמני ההשבתה כמפורט להלן -
יצוא בסחר חוץ, יושבת החל מיום שלישי ה- 10 בינואר 2023, משעה 22:00
יבוא שער עולמי, יושבת החל מיום חמישי ה- 12 בינואר 2023, משעה 06:00
ביום ראשון, ה- 15 בינואר 2023 החל משעה 08:00 יועלו שתי המערכות בשער עולמי.

לעניין זה, תפורסם הוראת נוהל מרוכזת לימי ההשבתה שתכלול את רשימת עובדי חדר המצב ופרטי הקשר שלהם בבתי המכס ובהנהלה.

 

תיקון רשימוני יצוא שהוסבו להצהרות יצוא בשער עולמי

בהמשך להודעות קודמות, שרה ביטון, מנהלת מחלקת יצוא במינהל המכס שלחה אלינו ב-15.11.22 את ההודעה הבאה: 

כחלק מהיערכות מינהל המכס לקראת העלאת מערכת היצוא בשער עולמי, להלן קישור למכתב המיועד לכלל סוכני המכס בנוגע לתיקוני רשימוני יצוא אשר הוסבו להצהרות יצוא בשער עולמי- לחצו כאן
לכל בעיה או תקלה, יש לפנות למוקד תמיכה מלם, העובד בין ימים א' – ה' בין השעות 22:00 – 08:00
כתובת מייל של המוקד: support.shaarolaming@taxes.gov.il
טלפון: 03-5312222

 

 

למידע נוסף בתחום זה