עדכוני תקינה - 21.5.19

1.  פורסמו ברשומות הודעות על קביעת התקנים הבאים:

בפרסום 8222 בילקוט הפרסומים הכריזו על התקן הרשמי הבא:

ת"י 62560 - נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ– 50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות, מדצמבר 2016, הוא תקן רשמי.

בפרסום 8251 בילקוט הפרסומים הכריזו על התקנים הרשמיים הבא:

ת"י IP INTERCONNECTION: INTERFACE SPECIFICATION BASED ON SIP/SDP- 4100 מאפריל 2019.
ת"י 5516 חלק 2 - מיתקני ספורט: משטחים לשטחי ספורט - משטחים במגרשים סגורים המשמשים לספורט רב–תכליתי - מפרט דרישות + חלק 3- מיתקני ספורט: אולמות להתעמלות, למשחקים ולשימוש רב–תכליתי - בדיקות עמידות של אלמנטי בניין בזריקת כדור, מאפריל 2019.

ת"י 5516 חלק 5 - מיתקני ספורט: אולמות להתעמלות, למשחקים ולשימוש רב–תכליתי - הנחיות להתקנה ולעיגון של ציוד ספורט, מאפריל 2019.
ת"י 5515 חלק 8 - ציוד ספורט: שערים לכדורגל נוער, לקטרגל, למיני-כדורגל ולכדורגל בקבוצות קטנות - מפרט דרישות + חלק 9- ציוד ספורט: ציוד לשדה המשחק - שערי כדורגל - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה + חלק 10- ציוד ספורט: ציוד לשדה המשחק - שערי כדוריד - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה, מאפריל 2019.
ת"י 5518 חלק 1 - משטחים לשטחי ספורט: קביעת העמידות של משטחי ספורט סינתטיים בהולם חוזר + חלק 2 - משטחים לשטחי ספורט: שטחי ספורט פתוחים - חשיפה של דשא סינתטי לשחיקה מודמית מאפריל 2019.
ת"י 4422 חלק 2 - פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות, מאפריל 2019 בא במקום המהדורה מיולי 2015 ומגיליון התיקון מיוני 2017 + חלק 3- פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה, מאפריל 2019 בא במקום המהדורה מיולי 2015.
ת"י 4487 - בטיחות מכונות - התקני בקרה להפעלה בשתי ידיים - היבטים תפקודיים - עקרונות תכן, מאפריל 2019 בא במקום המהדורה ממרס 2006.

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה פרסם להערות הציבור את נספח ה-ש' הבא:

מדובר בנספח ה-ש' לתקן 636 "שטיחי טקסטיל", כאשר השינוי מתייחס לתדירות בדיקת הדגם של השטיחים בחלות התקן 636. קישור לעיון בנספח

ההתייעצות מבוצעת בהתאם להוראת סעיף 2ז(ד) לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979 לשם גיבוש הנחיות הממונה על התקינה לעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי, ובכלל זה הבדיקות הנדרשות למתן אישור דגם ואישור משלוח, והיקף הבדיקות כאמור (נספחי ה-ש').

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 20.6.19.

3. מסמכי נת"מ המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

נת"מ לת"י 2-383 חלק 2- גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי.

נת"מ לת"י 1-251- מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים.

למידע נוסף בנושא ניתן לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה לאשר את שינוי התקן הישראלי הבא:

הערות ככל שישנם יש להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד ל-20.6.19:

ת"י 37 חלק 1 – לבידים: לבידים רגילים (יולי 1985) לרבות ג"ת מס' 1 (פברואר 1989), ג"ת מס' 2 (יוני 1990), ג"ת מס' 3 (ספטמבר 1995), ג"ת מס' 4 (יוני 2000), ג"ת מס' 5 (מרס 2006) וג"ת מס' 6 (אוקטובר 2013), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 7 (מרס 2019), (התקן בעל רשמיות חלקית).

התקן ת"י 37 חלק 1 הינו תקן מקורי.

ניתן לעיין בהצעת גיליון התיקון באתר מכון התקנים בקישור הבא

5. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה לאשר את החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

הערות ככל שישנם יש להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד ל-13.6.19:

ת"י 1505 חלק 2 – מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה (ינואר 2018);
במקומו יבוא:
ת"י 1505 חלק 2 – מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה (אפריל 2019);

שימו לב כי התקן המוצא זהה לתקן האמריקני NSF/ANSI 58 המעודכן לשנת 2017 וכולל שינויים לאומיים מתחייבים בלבד.

ניתן לעיין בהצעת גיליון התיקון באתר מכון התקנים בקישור הבא

6. מסמכי הנת"מ הבאים, המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

נת"מ לת"י 268-1: יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב.

למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

7. הפסקת פעילות חדר המצב המיוחד שהוקם לרגל המעבר למערכת התקשורת והמידע החדשה של הממונה על התקינה במשרד הכלכלה- קישור למידע בנושא

8. פורסמה מהדורה חדשה של התקן 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה- קישור למידע בנושא

9. תזכורת - התחרות בבדיקות היבוא כבר כאן- קישור למידע בנושא

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:  meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה