הפסקת פעילות חדר המצב המיוחד שהוקם לרגל המעבר למערכת התקשורת והמידע החדשה של הממונה על התקינה במשרד הכלכלה

להלן הודעה הממונה על התקינה במשרד הכלכלה ביחס להפסקת פעילות חדר המצב שהוקם לרגל מעבר למערכת התקשורת והמידע (מת"מ) החדשה

כידוע, מערכת התקשורת והמידע של הממונה על התקינה (מת"מ), החלה לפעול מיום 1.5.2019.
במועד הפעלת המערכת נפתח במשרד הכלכלה והתעשייה חדר מצב במטרה לסייע ליבואנים/מיופי כוחם/מעבדות במעבר מהמערכת הקודמת ("מיטב") של מכון התקנים למערכת מת"מ.

 

במהלך השבועיים שחלפו, בהם הופעל חדר המצב, ניתנו ע"י עובדי מינהל התקינה שירותי תמיכה לפונים הן באמצעות מענה טלפוני והן באמצעות תיבות דואר אלקטרוניות ייחודיות לנושאים הקשורים לאישורי שחרור, אישורי עמידה בדרישות הממונה ולנושאים הקשורים למרשם יבואנים ופורטל יבואנים.

 

בחלוף שבועיים ולאחר ניתוח הממצאים שנאספו התקבלה החלטה להפסיק את פעילות חדר המצב ביום חמישי 16.5.2019 (כולל). החל מיום ראשון 19.5.2019 עם הפסקת פעילות חדר מצב, ימשיך מינהל התקינה, באופן שוטף באמצעות מוקד פניות טלפוניות למספר 02-6662020 הכולל ניתוב שיחות כדלקמן:
 שלוחה 1 תמיכה במרשם ופורטל היבואנים 
 שלוחה 2 שאלות בנושא אישורי שחרור ואישורי הממונה

וכן באמצעות תיבות דואר אלקטרוניות:
 בנושא אישורי שחרור/אישורי עמידה בדרישות הממונה tkina.imp@economy.gov.il
 בנושא מרשם יבואנים ופורטל יבואנים tkina.reg@economy.gov.il

במהלך שבועיים ראשונים של הפעלת מערכת מת"מ הובחנו מספר נושאים במערכת שטעונים שיפור. בהמשך, עם ביצוע השיפורים, יופץ עדכון בהתאם.

 

קישור להודעה המלאה

קישור לדגשים, הנחיות ותמיכה ביחס לשימוש במערכת המת"מ החדשה, שעלו עקב הרצת המערכת.

 

למידע נוסף בתחום זה