מערכת מת"מ (תקשורת ומידע) החדשה של משרד הכלכלה עלתה לאוויר

להלן הודעת עדכון מטעם משרד הכלכלה ליבואנים וסוכני מכס בדבר הפעלת מערכת התקשורת והמידע של הממונה על התקינה- דגשים, הנחיות ותמיכה
שימו לב כי מספר טלפון של המוקד הטלפוני של מינהל התקינה במשרד הכלכלה שונה בתאריך 29.5.19 למספר הבא: 072-2483411. 
מוקד הפניות פעיל בימים א'-ה' החל מהשעה 9:00 ועד לשעה 15:00.

מערכת התקשורת והמידע של הממונה על התקינה, החלה לפעול ביום 1.5.2019.

נבקש להסב את תשומת ליבכם למספר נושאים שעלו בפניות הטלפוניות:


1. אישור עמידה בדרישות הממונה
אישור עמידה בדרישות הממונה (להלן: "האישור") מופק ונשלח ממערכת מת"מ בעקבות המלצת מעבדה אל היבואן וכן נשלח אל מיופה הכח כפי שהוגדר במרשם היבואנים.
האישור מופק על ידי מערכת מת"מ לאחר קבלת המלצת המעבדה. 
האישור נשלח לתיבת המייל, כפי שנפתחה על ידי היבואן במרשם היבואנים.
האישור נשלח ממערכת מת"מ עד 3 שעות מקבלת המלצת המעבדה.
במידה ולא מופק אישור הממונה מסיבות שונות תופיע הודעה בהתאם.
במידה ולא מתקבל אישור, תוך 3 שעות, יש לבדוק באם תיבת המייל במרשם היבואנים מעודכנת.

 

2. עדכון כתובות מייל של יבואן ושל סוכן מכס

על היבואנים להיכנס לפורטל היבואנים ולעדכן את פרטי היבואן ומיופה כוחו. כתובות המיילים של היבואנים וסוכני המכס לעיתים אינם מעודכנים במרשם היבואנים ובמקרה זה לא יתקבלו אישורי הממונה במייל.

רצ"ב:

קישור לפורטל היבואנים

מדריך שימוש בפורטל היבואנים

קישורים לטפסי הבקשה של המעבדות:

טופס בקשה מערכת מיטב מכון התקנים

טופס בקשה מערכת חרמון

טופס בקשה מערכת ITL

 

3. עדכון קודי הזנה הגשת הצהרות למכס -
קודי הגורמים המאשרים בהגשת הצהרת היבואן בשער עולמי הינם:
3.1 אישורי עמידה בדרישות הממונה יש להזין:
גורם מאשר 03 = משרד הכלכלה, סוג אישור 25 = אישור שחרור
3.2 אישור שחרור מותנה שנשלח למכס על ידי מעבדות בדיקה (מלבד מכון התקנים) יש להזין:
גורם מאשר 24 = מעבדת בדיקה סוג אישור 02 = אישור שחרור מותנה
3.3 אישורי שחרור של מכון התקנים:
3.1.1 בקשות שנשלחו למכון התקנים עד ליום 30.4.2019 והתקבל לעניינן אישור שחרור,
בהגשת הצהרה למכס יש להזין:
גורם מאשר 4 = מעבדת בדיקה סוג אישור 02 = אישור שחרור מותנה
3.1.2 בקשות שישלחו למכון התקנים מיום 1.5.2019 ויתקבל לעניינן אישור שחרור, בהגשת
הצהרה למכס יש להזין:
גורם מאשר 24 = מעבדת בדיקה סוג אישור 02 = אישור שחרור מותנה

הקלדת קוד שגוי בהצהרה למכס תגרום לכך שהצהרת היבואן תדחה!

 

4. שרותי תמיכה טכנית במשרד הכלכלה והתעשייה- מנהל תקינה- ניתנים בטלפון 02-6662020

 

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה