ב-9.8.22 תסתיים תקופת מעבר ויהיה חובה לפעול לפי מהדורת 2019 של 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה בלבד

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה הודיע במאי 2019 לציבור היצרנים, היבואנים והצרכנים כי פורסמה מהדורה חדשה של התקן 2302 חלק 1 - "חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה".
על היצרנים והיבואנים להתארגן בהתאם

עדכון מיום 4.8.22: הממונה על התקינה מזכיר לציבור היצרנים, היבואנים והמשווקים כי בתאריך 9.8.22 יסתיים תוקפו של תקן רשמי 2302 חלק 1 במהדורת 2009 ותכנס לתוקף מהדורתו משנת 2019. לעיון בתזכורת המלאה באתר מינהל תקינה- לחצו כאן

ב- 12 במאי 2019 פורסמה ברשומות הודעה על החלפת התקן הרשמי 2302 חלק 1 "חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה" במהדורתו החדשה של אפריל 2019.

ההחלפה תיכנס לתוקף בעוד 90 ימים מיום הפרסום, דהיינו ב- 9 באוגוסט 2019. בנוסף, לצורך התארגנות המשק, תינתן ליצרנים וליבואנים תקופת המעבר בת 3 שנים, שתימשך עד ה - 9 באוגוסט 2022, ובמהלכה יהיו בתוקף שתי המהדורות של התקן 2302 חלק 1: גם המהדורה של פברואר 2009, וגם המהדורה החדשה של אפריל 2019.

המהדורה החדשה של התקן תפורסם באתר מכון התקנים ותהיה פתוחה לצפייה.

קישור להודעה המלאה של הממונה על התקינה, הכוללת רשימה חלקית של השינויים במהדורה החדשה של התקן 2302 חלק 1.

 

עדכון מיום 21.11.19:

הממונה על התקינה מבקש לחדד כי מקרים של סימון חומרים מסוכנים לפי דרישות שהיו בטיוטת התקן מ- 2015 לא יתקבלו, מאחר והדרישות שהופיעו בטיוטת התקן משנת 2015 בוטלו ואינן רלוונטיות כבר החל מ-9 באוגוסט 2019!
נחזור ונציין, כי החל מאוגוסט 2019 ועד אוגוסט 2022 (כאן- תקופת המעבר בת 3 שנים), האריזה, הסימון והתיווי של חומרים מסוכנים יתאימו לדרישות של אחת המהדורות של התקן 2302 חלק 1:
• לדרישות המהדורה של פברואר 2009
או
• לדרישות המהדורה החדשה מאפריל 2019
וזאת לבחירתו של יצרן או יבואן, ובלבד בתקופת המעבר שתסתיים באוגוסט 2022.

הממונה על התקינה מדגיש: החל מ- 9 באוגוסט 2022 כל חומרים מסוכנים, המיוצרים בישראל והמיובאים לישראל וגם הנמכרים בישראל, חייבים להתאים לגרסה החדשה של התקן 2302 חלק 1. 

כלומר, החל מאוגוסט 2022 תהיה בתוקף רק המהדורה החדשה מאפריל 2019 של התקן 2302 חלק 1.

בתקופת המעבר, עד אוגוסט 2022, היצרנים והיבואנים של חומרים מסוכנים חייבים להתאים את הסימון והתיווי של חומרים מסוכנים לנדרש במהדורה החדשה של התקן 2302 חלק 1.

 

חידוד נוסף מטעם גיל בכור, מנהל תחום בכיר כימיה ואיכות הסביבה במינהל תקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מיום 6.9.2020:

נזכיר כי החל מ- 9 באוגוסט 2022 כול חומרים מסוכנים, המיוצרים בישראל והמיובאים לישראל וגם הנמכרים בישראל, חייבים להתאים לגרסה החדשה של התקן 2302 חלק 1. קישור למסמך המלא

 

עדכון מיום 4.8.22:

הממונה על התקינה מזכיר לציבור היצרנים, היבואנים והמשווקים כי בתאריך 9.8.22 יסתיים תוקפו של תקן רשמי 2302 חלק 1 במהדורת 2009 ותכנס לתוקף מהדורתו משנת 2019. לעיון בתזכורת המלאה באתר מינהל תקינה- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה