עדכוני תקינה - 26.2.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת התקנים הבאים:

בפרסום 8118 בילקוט הפרסומים הודיעו על קביעת / שינוי / החלפת התקנים הבאים:

ת"י 961 חלק 12 - תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, כלי שיט ומנועי שריפה פנימית - אופייני הפרעות רדיו - גבולות ושיטות מדידה להגנה על מקלטים מחוץ לכלי התחבורה, מינואר 2019.

ת"י 62040 חלק 2 - מערכות אל פסק (UPS): דרישות תאימות אלקטרומגנטית (EMC), מינואר 2019 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2010.

ת"י 60974 חלק 10 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: דרישות תאימות אלקטרומגנטית (EMC), מינואר 2019.

ת"י 5515 חלק 21.1 - ציוד ספורט: מזרני ספורט- מזרני התעמלות - דרישות בטיחות, מינואר 2019. 

ת"י 5515 חלק 21.2 - ציוד ספורט: מזרני ספורט - מזרנים לקפיצה במוט ולקפיצה לגובה- דרישות בטיחות, מינואר 2019.

ת"י 5515 חלק 21.3 - ציוד ספורט: מזרני ספורט - מזרני ג'ודו - דרישות בטיחות, מינואר 2019.

ת"י 5515 חלק 21.4 - ציוד ספורט: מזרני ספורט - קביעת בלימת זעזועים, מינואר 2019.

ת"י 5515 חלק 21.5 - ציוד ספורט: מזרני ספורט- קביעת החיכוך בבסיס המזרן, מינואר 2019.

ת"י 5515 חלק 21.6 - ציוד ספורט: מזרני ספורט- קביעת החיכוך בפני המזרן, מינואר 2019.

ת"י 5515 חלק 21.7 - ציוד ספורט: מזרני ספורט - קביעת הקשיחות הסטטית, מינואר 2019.

ת"י 5383 - מגבהים לרכב, מינואר 2019 בא במקום המהדורה מנובמבר 2005.

ת"י 61000 חלק 5.3 - תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - מושגים בהגנה מפני דופק אלקטרומגנטי בגובה רב (HEMP), מינואר 2019.

ת"י 61000 חלק 5.4 - תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - חסינות לדופק אלקטרומגנטי בגובה רב (HEMP) - מפרטי דרישות להתקני הגנה מפני הפרעה מוקרנת מדופק אלקטרומגנטי בגובה רב, מינואר 2019.

ת"י 61000 חלק 5.5 - תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - מפרט דרישות להתקני הגנה מפני הפרעה מולכת מדופק אלקטרומגנטי בגובה רב (HEMP) מינואר 2019.

ת"י 61000 חלק 5.6 - תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - אפחות השפעות אלקטרומגנטיות חיצוניות, מינואר 2019.

ת"י 61000 חלק 5.7 - תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - דרגות ההגנה שמספקות מעטפות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות (קוד EM), מינואר 2019.

ת"י 61000 חלק 5.8 - תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - שיטות הגנה מפני דופק אלקטרומגנטי בגובה רב (HEMP) בעבור התשתית המבוזרת, מינואר 2019.

ת"י 61000 חלק 5.9 - תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - הערכות של רגישות ברמת מערכת מדופק אלקטרומגנטי בגובה רב (HEMP) ומאלקטרומגנטיות בהספק גבוה (HPEM), מינואר 2019.

ת"י 61000 חלק 5.10 - תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - הנחיות להגנה על מיתקנים מפני דופק אלקטרומגנטי בגובה רב (HEMP) ומפני הפרעה אלקטרומגנטית מכוונת (IEMI), מינואר 2019.

ת"י 61000 חלק 6.6 - תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים - חסינות לדופק אלקטרומגנטי בגובה רב (HEMP) בעבור ציוד המותקן בתוך מבנים, מינואר 2019.

ת"י 62087 חלק 7 - ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - שיטות למדידה של צריכת ההספק: צגי מחשב, מינואר 2019 בא במקום ת"י 62087 מאוקטובר 2011.

ת"י 62920 - מערכות פוטו-וולטאיות לייצור חשמל - דרישות תאימות אלקטרומגנטית ושיטות בדיקה לציוד להמרת הספק, מינואר 2019.

ת"י 60794 חלק 2.10 - כבלי סיבים אופטיים: כבלי סיבים אופטיים להתקנה בתוך מבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי תקשורת עם סיב אחד ועם שני סיבים, מינואר 2019.

ת"י 60794 חלק 5.10 - כבלי סיבים אופטיים: מפרט דרישות למשפחה - כבלי סיבים אופטיים במובל זעיר, מובלים זעירים ומובלים זעירים מוגנים להתקנה בנישוף מחוץ למבנים, מינואר 2019.

ת"י 60794 חלק 4.20 - כבלי סיבים אופטיים: מפרט דרישות קבוצתי - כבלים אופטיים עיליים לאורך קווי חשמל - מפרט דרישות למשפחת כבלים אופטיים ADSS (כל– דיאלקטריים הנתמכים עצמית), מינואר 2019.

ת"י 17025 - דרישות כלליות לכשירות של מעבדות בדיקה וכיול, מינואר 2019 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2006.

ת"י 1555 חלק 4 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי באריחי קרמיקה בקיבוע יבש, מינואר 2019.

ת"י 3970 חלק 1 - קשרני גבס וטיח גבס: הגדרות ודרישות, גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2019 למהדורה מאוגוסט 2010.

בפרסום 8124 בילקוט הפרסומים הודיעו על קביעת / שינוי / החלפת התקנים הבאים:

ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה, גיליון תיקון מס' 2, מפברואר 2019 למהדורה מאוקטובר 2016 ולגיליון תיקון מיום 2018. מצ"ב קישור למידע מורחב ביחס לעדכון זה, אשר יכנס לתוקף ב- 1 למרץ 2020 ובמסגרתו דרישה שהתכולה המרבית של העופרת במוצרי מתכת הבאים במגע עם מי שתייה לא תעלה על 0.25%. על היצרנים והיבואנים להתארגן בהתאם

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים - תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2019 למהדורה מאוקטובר 2018.

ת"י 413 חלק 2.1 - תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - מערכת מדפי אחסון מפלדה גיליון תיקון מס' 1 מפברואר 2019 למהדורה מיוני 2006.

בפרסום 8177 בילקוט הפרסומים הודיעו על ביטול רשמיות / החלפת התקנים הבאים:

ת"י 62552 מכשירי קירור ביתיים מאפיינים ושיטות בדיקה, מספטמבר 22014 - רשמיות החלק הבא בטלה: הפסקה "הנפח ברוטו נמדד עד לדפנות הנגישות של המכשיר", בסעיף 7.2.2 -
DETERMINATION OF GROSS VOLUME.

במקום ת"י 1836 - דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים, מפברואר 2010, יבוא: "ת"י 1836- דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים, מפברואר 2019 (להלן - התקן החדש), התקן החדש יהיה תקן רשמי פרט למילים "שחומר ההשחזה בהם הוא יהלום" בסעיף חלות התקן."

במקום ת"י 1279 חלק 1 - כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית, מאוגוסט 2002, יבוא: "ת"י 1279 חלק 1 - כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית, מפברואר 2019."

במקום ת"י 1898 - משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות בטיחות, ממאי 2011, יבוא: "ת"י 1898 - משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות, מפברואר 2019."

2. מסמכי נת"מ המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

ת"י 995 חלק 3 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים. 

למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5515 חלק 20- ציוד ספורט: מכשירי התעמלות – התקני טיפוס – חבלי טיפוס אנכיים – מידות, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 1258 חלק 8- ביגוד מגן: הגנה מפני אש גלויה - שיטת בדיקה להתפשטות אש מוגבלת.

ת"י 1854- בטיחות מכונות – אותות סכנה חזותיים – דרישות כלליות, תכן ובדיקה.

ת"י 23 חלק 3 ג"ת 3- מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות. 

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה לאשר את החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

הערות יתקבלו עד ל-28.3.19מצ"ב קישור:

ת"י 1059 – סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש (ינואר 1980);
במקומו יבוא:
ת"י 1059 – סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש (נובמבר 2018);

כמו כן, וועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לאשר תקופת מעבר בדבר ההחלפה כך שבמהלך 12 חודשים מיום כניסה לתוקף של התקן המוצע ת"י 1059 (נובמבר 2018), יעמדו בתוקפם הן התקן החדש והן התקן ת"י 1059 (ינואר 1980).
התקן המוצע זהה למסמך ההמלצות של הארגון הבינ"ל למטרולוגיה חוקית OIML R 87 המעודכן לשנת 2016. וועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א(א)(3) לחוק התקנים, התשי"ג-1953, הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה על הכרזתם כרשמיים.

הערות יתקבלו עד ל-28.3.19מצ"ב קישור:

ת"י 1220 חלק 5 – מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים (יוני 2018);
במקומו יבוא:
ת"י 1220 חלק 5 – מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים (דצמבר 2018);

כאשר התקן המוצע יהיה תקן רשמי פרט לדרישה לגובה האותיות בסימון אזהרה בעברית- שינוי לאומי לסעיף 99.1(j) שבמסלול התאמה לתקן האמריקני.
התקן המוצע ת"י 1220 חלק 5 (דצמבר 2018) מאפשר בחירה בין שני מסלולי התאמה לתקן: על פי התקן האמריקני 217 ANSI/UL המעודכן לשנת 2016 או על פי התקן של הוועדה האירופאית לתקינה EN 14604 המעודכן לשנת 2008 הכוללים שינויים לאומיים מתחייבים ולא מתחייבים.
כמו כן, וועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לאשר תקופת התארגנות בדבר ההחלפה כלהלן: במשך שנה מיום פרסום ברשומות של התקן המוצע ת"י 1220 חלק 5 (דצמבר 2018) יישאר בתוקף תקן ת"י 1220 חלק 5 (יוני 2018). בתום שנה מיום פרסום של התקן המוצע ייכנס לתוקף מסלול התאמה לתקן האמריקני. בתום שנתיים מיום הפרסום של התקן המוצע ייכנס לתוקף גם מסלול התאמה לתקן האירופאי של התקן המוצע.

מצ"ב קישור להצעות התקנים באתר מכון התקנים

5. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מתכוון להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה להכריז רשמיות על התקן הישראלי ת"י 900 חלק 2.98-

ת"י 900 חלק 2.98– בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי לחות (מלחלחים) (יוני 2012), לרבות גיליון תיקון מס' 1 (אפריל 2013).

מצ"ב קישור לפנייתו של הממונה בנושא זה, כולל דברי הסבר

6. רענון הרכב ועדת המומחים מס' 510604 בשם בטון - בדיקות:

מכון התקנים הודיע על רענון הרכב וועדת המומחים מס' 510604 – בטון - בדיקות, שתעסוק בהכנת תקנים ישראלים חדשים: ת"י 6583 - בדיקות בטון - בטון קשוי: התנגדות לקרבונציה – בדיקה מואצת
ת"י 6582 - בדיקות בטון - בטון קשוי: הצטמקות בייבוש באימוץ תקינה זרה.

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו, יפנו אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 5.3.19.

7. הצגת מועמדות לוועדת מומחים חדשה מס' 510615- בדיקת מתילן בלו בארגראטים:

מכון התקנים הודיע על הקמת ועדת מומחים חדשה מס' 510615 – בדיקת מתילן בלו בארגראטים, שתעסוק בהכנת הצעה לתקן ישראלי חדש ת"י 6584 – בדיקת מתילן בלו לקביעת תכולת חרסית באגראטים, באימוץ תקינה זרה.

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו, יפנו אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 5.3.19.

8. הצגת מועמדות לוועדת מומחים חדשה מס' 511039- דבק לאריחים ומלט-צמנט לריצוף:

מכון התקנים הודיע על הקמת ועדת מומחים חדשה מס' 511039 - דבק לאריחים ומלט-צמנט לריצוף, אשר תעסוק בהכנת רוויזיה לתקנים הישראליים הבאים: ת"י 4004 חלק 1- דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות; ת"י 6069 - מלט-צמנט ("טיט") לריצוף - הגדרות ודרישות.

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו, יפנו אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 10.3.19.

9. הצגת מועמדות לוועדות מומחים עבור הרויזיות לת"י 712-8 ות"י 637:

מכון התקנים קורא להצגת מועמדות לוועדת מומחים שתכין את הרויזיה לת"י 712 חלק 8 גלילים מיטלטלים לגזים: סימון לזיהוי גזים רפואיים, ולוועדת מומחים שתכין את הרויזיה לת"י 637 חלק 3 שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצא.

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדות אלו, יפנו אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 14.3.19.

10. הצגת מועמדות לוועדה המרכזית מס' 6600 לתקני בטיחות:

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו יפנו אל מירב קפלן, meravk@chamber.org.il עד התאריך 10.3.19.

11. כוונת הממונה על התקינה לשייך לקבוצת ייבוא 3 דבקים הנכללים בחלות התקן הרשמי ת"י 2302 חלק 1:

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מבקש ליידע את ציבור היבואנים, היצרנים וסוכני המכס על כוונתו לשייך לקבוצת יבוא 3 דבקים הנכללים בחלות התקן הרשמי ת"י 2302 חלק 1 "חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי וסימון" (פברואר 2009). משמעות קבוצת יבוא 3 הינה כי על הטובין תחול חובת הגשת הצהרה כאמור בסעיף 2(א)(ב) לפקודה ועל עמידה בתנאים המפורטים בהנחיות והוראות הממונה בדבר הענקת אישור תקן רשמי. כל שאר הטובין בחלות התקן הנ"ל יישארו בקבוצה 1 עד להודעה חדשה. במהלך התקופה שלאחר החלת השינוי, מנהל התקינה יבצע מעקב ופיקוח בשווקים אחר קיום דרישות התקן הרשמי.

מצ"ב קישור למאמר בנושא המכיל את פריטי המכס הרלוונטיים לשיוך לקבוצת יבוא 3

12. פורסמה מהדורה חדשה של ת"י 1343 לצבעים ולכות עם דרישה להגבלת תכולת עופרת:

ביום 17.2.19 פורסמה ברשומות הודעה על החלפת ת"י 1343- צבעים ולכות במהדורתו החדשה שתיכנס לתוקף בעוד 90 ימים מיום הפרסום. במהדורה החדשה של התקן נקבעה דרישה חדשה לתכולה מרבית של עופרת בצבעים ולכות במטרה לשמור על בריאות הציבור, כלהלן: תכולה של עופרת בצבעים ולכות לא תהיה גדולה מ- 90 ppm (כלומר 90 חלקיות למיליון, השווה ערך 90 מ"ג לק"ג או 0.009% במסה). לצורך התארגנות יבואנים ויצרנים נקבעה תקופת מעבר שתימשך עד ה- 1 בינואר 2021, שבמהלכה יהיו בתוקף שתי המהדורות של התקן: גם המהדורה משנת 1995 וגם המהדורה החדשה משנת 2018 של התקן. במשך תקופת המעבר זאת תינתן אפשרות לייצור, ייבוא ומכירת צבעים ולכות שמתאימים לדרישות של שתי המהדורות הנ"ל של ת"י 1343.

מצ"ב קישור למאמר המלא בנושא

13. הנכם מוזמנים למפגש הדרכה ליבואנים בנושא התנהלות נכונה בייבוא מוצרים שחל עליהם תקן רשמי- יום א', 24.3.19, 10:00-13:00, בית לשכת המסחר, החשמונאים 84 ת"א:

מטרת המפגש: חידוד השינויים הבולטים בנהלים החדשים למול נוהל 401 הישן של מכון התקנים, לצד האחריות המוטלת על היבואן עצמו בכל הקשור לניהול תיק מוצר, שמירת מסמכים והתעדכנות שוטפת מול היצרן בכל שינוי במוצר.

מצ"ב קישור לפרטים והרשמה

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:  meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה