פורסמה מהדורה חדשה של ת"י 1343 לצבעים ולכות עם דרישה להגבלת תכולת עופרת

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע לציבור היצרנים, היבואנים והצרכנים כי פורסמה מהדורה חדשה של ת"י 1343 לצבעים ולכות עם דרישה חדשה להגבלת תכולת העופרת בתוכם.
על היצרנים והיבואנים להתארגן בהתאם.

ביום 17.2.19 פורסמה ברשומות הודעה על החלפת ת"י 1343- צבעים ולכות במהדורתו החדשה שתיכנס לתוקף בעוד 90 ימים מיום הפרסום. במהדורה החדשה של התקן נקבעה דרישה חדשה לתכולה מרבית של עופרת בצבעים ולכות במטרה לשמור על בריאות הציבור, כלהלן:
תכולה של עופרת בצבעים ולכות לא תהיה גדולה מ- 90 ppm (כלומר 90 חלקיות למיליון, השווה ערך 90 מ"ג לק"ג או 0.009% במסה).

 

לצורך התארגנות יבואנים ויצרנים נקבעה תקופת מעבר שתימשך עד ה- 1 בינואר 2021, שבמהלכה יהיו בתוקף שתי המהדורות של התקן: גם המהדורה משנת 1995 וגם המהדורה החדשה משנת 2018 של התקן.
במשך תקופת המעבר זאת תינתן אפשרות לייצור, ייבוא ומכירת צבעים ולכות שמתאימים לדרישות של שתי המהדורות הנ"ל של ת"י 1343.

 

הממונה על התקינה מדגיש כי החל מ- 1 בינואר 2021 כל הצבעים והלכות המיוצרים בישראל, המיובאים לישראל והנמכרים בישראל חייבים להתאים לדרישות החדשות של ת"י 1343, דהיינו התכולה המרבית של עופרת בצבעים ולכות לא תעלה על - 90 מ"ג לק"ג המוצר, או 0.009% במסה. על היצרנים והיבואנים יש להתארגן בהתאם.

 

מצ"ב קישור להודעה המלאה

מצ"ב קישור לצפייה בתקן באתר מכון התקנים- שימו לב כי התקן עדיין לא זמין לצפייה, נמצא בטיפול להעלאתו לאתר מול המכון

למידע נוסף בתחום זה