הדרישה שבתקן 5452 לגבי מוצרי מתכת הבאים במגע עם מי שתייה תיכנס לתוקף ב- 1 למרץ 2020

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע לציבור היצרנים, היבואנים והצרכנים כי החל מ- 1 למרץ 2020 כל מוצרי מתכת הבאים במגע עם מי שתייה חייבים להתאים לדרישות התקן 5452 במהדורה העדכנית שלו משנת 2016, במסגרתה דרישה שהתכולה המרבית של העופרת במוצרי מתכת הבאים במגע עם מי שתייה לא תעלה על 0.25%. על היצרנים והיבואנים להתארגן בהתאם

בדצמבר 2016 פורסם ברשומות על החלפת התקן 5452 "בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה".
במהדורה המעודכנת (2016) של התקן נקבעה דרישה חדשה לתכולה מרבית של עופרת במוצרים מתכתיים ובמוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מי שתייה, כלהלן:
"התכולה המרבית של עופרת במוצרים הבאים במגע עם מי שתייה לא תעלה על 0.25%." זאת, במטרה לשמור על בריאות הציבור. 

 

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מציין כי התקן 5452 אינו רשמי, אך קיימים תקנים רשמיים רבים החלים על מוצרים המשמשים בתהליכי הספקה, אגירה ושימוש במי שתייה, המפנים לתקן 5452 בעניין בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה ומתוקף כך מחייבים לעמוד בין היתר בדרישה האמורה.

 

להלן רשימה (חלקית) של התקנים הרשמיים המפנים לתקן 5452:

 

 

הדרישה החדשה לתכולה מרבית של עופרת במוצרים הבאים במגע עם מי שתייה חלה על כל המוצרים שבאים במגע עם מי השתייה, כגון: צינורות , אביזרים, רכיבים וכן חומרים המשמשים לציפוי, להגנה, לחיפוי, לחיבור, לאיטום במערכות האספקה והאגירה של המים לשתייה.

 

הדרישה כאמור לגבי מוצרי פלסטיק במגע עם מי שתייה כבר נכנסה לתוקף ממרץ 2018.

במטרה לאפשר ליצרנים וליבואנים זמן היערכות מספק, הוחלט בוועדת התקינה לדחות את מועד הכניסה לתוקף של הדרישה לתכולת עופרת במוצרי מתכת הבאים במגע עם מי שתייה לתאריך 1 במרץ 2020 (במקום 1 במרץ 2019 שנקבע במקור)

 

מצ"ב קישור להודעה המלאה של הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה

למידע נוסף בתחום זה