כוונת הממונה על התקינה לשייך לקבוצת ייבוא 3 דבקים הנכללים בחלות התקן הרשמי ת"י 2302 חלק 1

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מבקש ליידע את ציבור היבואנים, היצרנים וסוכני המכס על כוונתו לשייך לקבוצת יבוא 3 דבקים הנכללים בחלות התקן הרשמי ת"י 2302 חלק 1 "חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי וסימון" (פברואר 2009).

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מודיע על כוונתו לשייך את הטובין המפורטים בטבלה מטה לקבוצת יבוא 3, שמשמעותה כי על הטובין תחול חובת הגשת הצהרה כאמור בסעיף 2(א)(ב) לפקודה ועל עמידה בתנאים המפורטים בהנחיות והוראות הממונה בדבר הענקת אישור תקן רשמי:

כל שאר הטובין בחלות התקן הנ"ל יישארו בקבוצה 1 עד להודעה חדשה.

במהלך התקופה שלאחר החלת השינוי, מנהל התקינה יבצע מעקב ופיקוח בשווקים אחר קיום
דרישות התקן הרשמי.

 

הערות והתייחסויות ניתן להעביר לרז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בכתובת razh@chamber.org.il או ישירות למנהל התקינה בכתובת tkina@economy.gov.il עד ה-10.3.19.

 

מצ"ב קישור להודעה המלאה בעניין זה מטעם הממונה על התקינה

 

ניתן לעיין בחלוקה לקבוצות ייבוא של התקנים הרשמיים בקישור הבא

ניתן לעיין ב"הוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי בהתאם לצו יבוא חופשי" בקישור הבא

למידע נוסף בתחום זה