הודעה רביעית - במסגרת הליך להתאמת דרישות בארץ לדרישות בעולם, משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור שורה ארוכה של תקנים

בהמשך לעדכון מיום 13.8.18 (קישור), לעדכון מיום 20.8.18 (קישור) ולעדכון מיום 2.9.18 (קישור) משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור הודעות לגבי שורה ארוכה של תקנים נוספים.

תיקון 13 לחוק התקנים נועד להביא להתאמה גבוהה יותר בין דרישות התקינה בארץ לדרישות התקן המאומץ, כאשר בתקנים רשמיים מאומצים, דרישות ייחודיות לישראל שאינן מתחייבות ושהממונה על התקינה יחשוב שהן צריכות להיות מחייבות בישראל, יצריכו אישור של ראש ממשלה ושר אוצר.

בהמשך לתיקון החוק הזה, משרד הכלכלה פרסם ב 13.8.18 הודעות (שממוספרות אצלו כהודעות 1-8) המתייחסות לתקנים שבהליך החלפה ושאינם בהליך החלפה לבחינת הדרישות הכלולות בהן ובפרט הדרישות הייחודיות לישראל. ביום 19.8.18 פורסמו הודעות נוספות (שממוספרות כהודעות 9-15) ביום 2.9.18 פורסמו הודעות נוספות (שממוספרות כהודעות 16-22) והיום 6.9.2018 פורסמו הודעות נוספות (שממוספרות כהודעות 23-26).

נבנה אתר ייעודי שבו ניתן לצפות בתקן הקיים שלגבי סעיפים בו מתלבטים מה צריך להיות רשמי (כמפורט בהודעת הממונה) או בתקן שמוצע שיחליף תקן קיים. באתר הייעודי ניתן גם לצפות בטבלת הדרישות הייחודיות לישראל וההנמקות המבססות את הדרישות הייחודיות ביחס לכל אחד מהתקנים באתר.

גם את ההערות יש להעביר בצורה מקוונת באמצעות אתר זה (בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בהודעה).

חברי לשכת המסחר מוזמנים להעביר התייחסויות ככל שיש להם בהמשך לפרסום זה גם אל מנהל התחום הרלוונטי או אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה - razh@chamber.org.il - לגבי הודעות 1-8 עד לתאריך 3.9.18, לגבי הודעות 9-15 עד לתאריך 12.9.18), לגבי הודעות 16-22 עד לתאריך 18.9.18, לגבי הודעות 23-26 עד לתאריך 2.10.18.

קישור להסבר של משרד הכלכלה על התהליך

קישור לאתר המקוון ובו התקנים שבבחינה בהליך זה

תשומת לבכם שאת מסמך האקסל המפרט את ההנמקות לדרישות הייחודיות לישראל ניתן להוריד בעמודה של "הורדת קובץ" ומעבר לחוצץ השמאלי.

כאמור, היום פורסמו לביקורת ציבורית להערות עד 6.10.18 4 הודעות המתייחסות לתקנים המפורטים להלן.

חשוב לשים לב שמעבר להתייחסות לגופו של התקן תשומת לבכם והתייחסותכם לפי העניין גם לתקופת המעבר הנדרשת ולסעיפים שנכון שיהיה רשמיים ושלא נכון שיהיו רשמיים:

 1. הודעת הממונה על התקינה מס' 23 – הודעה בדבר כוונת הכרזה על עדכון רשמיות התקנים הבאים:
  ת"י 1003 חלק 1.2 (שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים...), ת"י 15194 (אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי), ת"י 61439 חלק 1 + 2 + 4 + 6 (לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך...), ת"י 61347 חלק 2.8 (אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלוארניות...), ת"י 60238 (בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון), ת"י 60155 (מדלקי להט לנורות פלוארניות), ת"י 60432 חלק 1 + 2 (נורות להט...). קישור להודעת הממונה על התקינה מספר 23

 2. הודעת הממונה על התקינה מס' 24 – הודעה בדבר כוונת ביטול רשמיות של השינויים הלאומיים שאינם מתחייבים בתקנים הבאים:
  ת"י 1048 (מוצרי טיפול בילדים: עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות...), ת"י 1268 חלק 4 (מזרקים ומחטים...), ת"י 1347 (ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת), ת"י 1317 (ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב), ת"י 2481 חלק 1 + 2 (מעליות...), ת"י 907 חלק 1 (מכשירי גז ביתיים לאפיה לצליה ולבישול), ת"י 33 חלק 1 (מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים...), ת"י 1220 חלק 6 (מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני), ת"י 1 (צמנט: צמנט רגיל), ת"י 5694 (אבזרי ניקוי לקבועות תברואתיות).  קישור להודעת הממונה על התקינה מספר 24

 3. הודעת הממונה על התקינה מס' 25 – הודעה בדבר כוונת עדכון התקנים הרשמיים וביטול רשמיות של השינויים הלאומיים שאינם מתחייבים בתקנים הרשמיים המעודכנים הבאים:
  ת"י 27 (צינורות גליליים מבטון ומבטון מזויין), ת"י 60095 חלק 1 (מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה...), ת"י 637 חלק 2.1 + 2.2 (שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגז פחמימני מעובה - גפ"מ...), ת"י 5433 חלק 1 + 2 (מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים...), ת"י 958 חלק 1 (מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין), ת"י 682 חלק 3 (מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות...), ת"י 6 (אריחי רצפה מטראצו). קישור להודעת הממונה על התקינה מספר 25

 4. הודעת הממונה על התקינה מס' 26 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות התקנים הבאים:
  ת"י 60245 חלק 1 (כבלים מבודדים בגומי...), ת"י 60034 חלק 1 (מכונות חשמל מסתובבות...), ת"י 60227 חלק 1 (כבלים מבודדים בפוליויניל כלורי...) . קישור להודעת הממונה על התקינה מספר 26

 

למידע נוסף בתחום זה