הודעה שלישית - במסגרת הליך להתאמת דרישות בארץ לדרישות בעולם, משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור שורה ארוכה של תקנים

בהמשך לעדכון מיום 13.8.18 (קישור), ולעדכון מיום 20.8.18 (קישור) משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור הודעות לגבי שורה ארוכה של תקנים נוספים

תיקון 13 לחוק התקנים נועד להביא להתאמה גבוהה יותר בין דרישות התקינה בארץ לדרישות התקן המאומץ, כאשר בתקנים רשמיים מאומצים, דרישות ייחודיות לישראל שאינן מתחייבות ושהממונה על התקינה יחשוב שהן צריכות להיות מחייבות בישראל, יצריכו אישור של ראש ממשלה ושר אוצר.

בהמשך לתיקון החוק הזה, משרד הכלכלה פרסם ב 13.8.18 הודעות (שממוספרות אצלו כהודעות 1-8) המתייחסות לתקנים שבהליך החלפה ושאינם בהליך החלפה לבחינת הדרישות הכלולות בהן ובפרט הדרישות הייחודיות לישראל. ביום 19.8.18 פורסמו הודעות נוספות (שממוספרות כהודעות 9-15) והיום פורסמו הודעות נוספות (שממוספרות כהודעות 16-22)

נבנה אתר ייעודי שבו ניתן לצפות בתקן הקיים שלגבי סעיפים בו מתלבטים מה צריך להיות רשמי (כמפורט בהודעת הממונה) או בתקן שמוצע שיחליף תקן קיים. באתר הייעודי ניתן גם לצפות בטבלת הדרישות הייחודיות לישראל וההנמקות המבססות את הדרישות הייחודיות ביחס לכל אחד מהתקנים באתר.

גם את ההערות יש להעביר בצורה מקוונת באמצעות אתר זה (בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בהודעה).

חברי לשכת המסחר מוזמנים להעביר התייחסויות ככל שיש להם בהמשך לפרסום זה גם אל מנהל התחום הרלוונטי או אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה - razh@chamber.org.il - לגבי הודעות 1-8 עד לתאריך 3.9.18, לגבי הודעות 9-15 עד לתאריך 12.9.18), לגבי הודעות 16-22 עד לתאריך 18.9.18.

קישור להסבר של משרד הכלכלה על התהליך

קישור לאתר המקוון ובו התקנים שבבחינה בהליך זה

תשומת לבכם שאת מסמך האקסל המפרט את ההנמקות לדרישות הייחודיות לישראל ניתן להוריד בעמודה של "הורדת קובץ" ומעבר לחוצץ השמאלי.

כאמור, היום פורסמו לביקורת ציבורית להערות עד 2.10.18 7 הודעות המתייחסות לתקנים המפורטים להלן.

חשוב לשים לב שמעבר להתייחסות לגופו של התקן תשומת לבכם והתייחסותכם לפי העניין גם לתקופת המעבר הנדרשת ולסעיפים שנכון שיהיה רשמיים ושלא נכון שיהיו רשמיים:

 1. הודעת הממונה על התקינה מס' 16 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות התקנים הבאים:
  ת"י 5378 (מתקני משחקים מתנפחים), ת"י 4007 חלק 1 (ריהוט-מיטות קומותיים ומיטות גבוהות), ת"י 1273 (הליכונים לתינוקות), ת"י 4501 (מכלים חד פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים...), ת"י 562 חלק 1 (בטיחות צעצועים...), ת"י 900 חלק 2.35 (מחממי מים מידיים), ת"י 1516 חלק 1 + 2 (כבלי כוח בעלי בידוד משוחל...), ת"י 1116 (מוני גז), ת"י 1381 חלק 1 + 2.1 (מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל...). קישור להודעה מספר 16 מהממונה על התקינה
 2. הודעת הממונה על התקינה מס' 17 – הודעה בדבר כוונת ביטול רשמיות התקנים הבאים:
  ת"י 1268 חלק 1 + 2 (מזרקים ומחטים...), ת"י 61196 חלק 1 (כבלי תקשורת משותפי ציר (קואקסיאליים)) קישור להודעה מספר 17 מהממונה על התקינה
 3. הודעת הממונה על התקינה מס' 18 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות התקנים הבאים:
  ת"י 1546 (מציתים), ת"י 1220 חלק 2 (מערכות גילוי אש: יחידות בקרה), ת"י 103 (צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג...), ת"י 61 (מגוף טריז עשוי מתכת), ת"י 1605 חלק 1 (מגלשות מים), ת"י 1604 חלק 1 (מכונות ומבנים של ירידי שעשועים). קישור להודעה מספר 18 מהממונה על התקינה
 4. הודעת הממונה על התקינה מס' 19 – הודעה בדבר כוונת הכרזה על ביטול רשמיות של השינויים הלאומיים שאינם מתחייבים בתקנים הבאים:
  ת"י 840 (סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים), ת"י 282 (גפרורים), ת"י 712 חלק 3 (גלילים מיטלטלים לגזים), ת"י 682 חלק 4 (עריסות לתינוקות), ת"י 1847 חלק 4 (סולמות מפרקיים), ת"י 5433 חלק 3 (מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים בתוך בניינים...), ת" 742 (מנפקי אירוסול), ת"י 1220 חלק 1 (גלאי עשן), ת"י 60898 (נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כללים...), ת"י 145 חלק 1 (תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי...) קישור להודעה מספר 19 מהממונה על התקינה
 5. הודעת הממונה על התקינה מס' 20 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות של התקנים הבאים:
  ת"י 990 חלק 1 (סוללות ראשוניות), ת"י 60974 חלק 1 (ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כח לריתוך), ת"י 61439 חלק 3 + 5 (לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך:...), ת"י 1296 חלק 1 + 2 + 3 +5 + 6 (מחממי מים ביתיים מוסקים בגז...) ת"י 1338 (אלקטרודות מצופות עשויות פלדות סגסוגת לריתוך בקשת), ת"י 255 (אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות...), ת"י 1847 חלק 2 (סולמות: דרישות בדיקות וסימון), ת"י 565 חלק 1 + 2 (כבלים עשויים תילי פלדה...). קישור להודעה מספר 20 מהממונה על התקינה
 6. הודעת הממונה על התקינה מס' 21 – הודעה בדבר כוונת הכרזה על ביטול רשמיות של השינויים הלאומיים שאינם מתחייבים בתקנים הבאים:
  ת"י 61558 חלק 2.5 (שנאים וספקי כח של מכונות גילוח או המשולבים במכונות גילוח), ת"י 61242 (תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים), ת"י 383 חלק 2 (גופי חימום בעלי מעטה מתכתי), ת"י 712 חלק 2 (גלילים מיטלטלים לגז...), ת"י 907 חלק 2+ 3+ 4+  5 (מכשירי גז ביתיים לאפיה לצליה ולבישול...), ת"י 1296 חלק 4 (מחממי מים ביתיים המוסקים בגז...), ת"י 1107 (התקני ריסון לילדים ברכב מנועי). קישור להודעה מספר 21 מהממונה על התקינה
 7. הודעת הממונה על התקינה מס' 22 – הודעה בדבר כוונת ביטול רשמיות של השינויים הלאומיים שאינם מתחייבים בתקנים הבאים:
  ת"י 995 חלק 1 + 2 + 3 4 +5 + 6 (תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"מ או בגז טבעי...),  ת"י 968 חלק 1 + 2 + 3 + 4 (מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה - גפ"מ...) קישור להודעה מספר 22 מהממונה על התקינה

לאחר הודעה זו הממונה על התקינה פרסם הודעה רביעית - קישור

למידע נוסף בתחום זה