במסגרת הליך להתאמת דרישות בארץ לדרישות בעולם, משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור שורה ארוכה של תקנים

תיקון 13 לחוק התקנים נועד להביא להתאמה גבוהה יותר בין דרישות התקינה בארץ לדרישות התקן המאומץ, כאשר בתקנים רשמיים מאומצים, דרישות ייחודיות לישראל שאינן מתחייבות ושהממונה על התקינה יחשוב שהן צריכות להיות מחייבות בישראל, יצריכו אישור של ראש ממשלה ושר אוצר.

בהמשך לתיקון החוק הזה, משרד הכלכלה פרסם מספר הודעות (וצפוי לפרסם בהמשך הודעות נוספות) המתייחסות לתקנים שבהליך החלפה ושאינם בהליך החלפה לבחינת הדרישות הכלולות בהן ובפרט הדרישות הייחודיות לישראל.

 

נבנה אתר ייעודי שבו ניתן לצפות בתקן הקיים שלגבי סעיפים בו מתלבטים מה צריך להיות רשמי (כמפורט בהודעת הממונה) או בתקן שמוצע שיחליף תקן קיים. באתר הייעודי ניתן גם לצפות בטבלת הדרישות הייחודיות לישראל וההנמקות המבססות את הדרישות הייחודיות ביחס לכל אחד מהתקנים באתר.

גם את ההערות יש להעביר בצורה מקוונת באמצעות אתר זה (חברי לשכת המסחר מוזמנים להעביר התייחסויות ככל שיש להם בהמשך לפרסום זה גם אל מנהל התחום הרלוונטי או אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה - razh@chamber.org.il עד לתאריך 3.9.18).

קישור להסבר של משרד הכלכלה על התהליך

קישור לאתר המקוון ובו התקנים שבבחינה בהליך זה

תשומת לבכם שאת מסמך האקסל המפרט את ההנמקות לדרישות הייחודיות לישראל ניתן להוריד בעמודה של "הורדת קובץ" ומעבר לחוצץ השמאלי.

כאמור, בתאריך 13.8.18 פורסמו לביקורת ציבורית להערות עד 12.9.18 8 הודעות המתייחסות לתקנים המפורטים להלן.

חשוב לשים לב שמעבר להתייחסות לגופו של התקן תשומת לבכם והתייחסותכם לפי העניין גם לתקופת המעבר הנדרשת ולסעיפים שנכון שיהיה רשמיים ושלא נכון שיהיו רשמיים:

 1. הודעת הממונה על התקינה מס' 1 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות התקנים הבאים:
  ת"י 497 (בשר ומוצרי בשר), ת"י 929 (שמן מינרלי לבן לשימוש במזון), ת"י 1220 חלק 10 (מערכות גילוי אש), ת"י 50214 (כבלים), ת"י 441 (שימורי פירות), ת"י 61347 חלק 1 (אבזרי הפעלה ובקרה לנורות), ת"י 20 חלק 2.22 (מנורות לתאורת חרום), ת"י 56 (שימורי ירקות), ת"י 41 (תרכיזי עגבניות). קישור להודעה מספר 1
 2. הודעת הממונה על התקינה מס' 2 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות התקנים הבאים:
  ת"י 760 (חמאת בוטנים), ת"י 468 (פפריקה), ת"י 1251 (תמרים), ת"י 1246 (תה וצמחים מיובשים), ת"י 46 (קמח חיטה), ת"י 476 (חרדל), ת"י 1162 (חומצה אצטית למזון), ת"י 642 (טחינה), ת"י 34 (ריבות). קישור להודעה מספר 2
 3. הודעת הממונה על התקינה מס' 3 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות התקנים הבאים:
  ת"י 597 (צמר גפן סופג), ת"י 1847 חלק 1 (סולמות), ת"י 994 חלק 1 (מזגנים), ת"י 579 חלק 1 (מערכות סולאריות לחימום מים), ת"י 915 (גזה רפואית), ת"י 997 (אגדים לשימוש רפואי), ת"י 36 (שוקולד), ת"י 650 (אבקת קקאו), ת"י 327 (גלידה), ת"י 859 חלק 1 +2 (שיטות בדיקה של גלידה). קישור להודעה מספר 3
 4. הודעת הממונה על התקינה מס' 4 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות התקנים הבאים:
  ת"י 5731 (דלק לרכב מנועי), ת"י 5935 (דלק להסקה), ת"י 5113 (חומרי פלסטיק...הבאים במגע עם מזון ומשקאות), ת"י 1921 (וסתי לחץ לגפ"מ), ת"י 314 (אריחי קרמיקה), ת"י 14988 חלק 1 (כיסאות גבוהים לילדים), ת"י 938 חלק 2 (לוחות זכוכית שטוחה), ת"י 1117 (אפניים), ת"י 1160 (חומץ), ת"י 730 (מוצרי עגבניות). קישור להודעה מספר 4
 5. הודעת הממונה על התקינה מס' 5 – הודעה בדבר כוונת ביטול רשמיות השינויים הלאומיים הבלתי-מתחייבים בתקנים הבאים:
  ת"י 20 חלק 2.10 (מנורות מיטלטלות לילדים), ת"י 20 חלק 2.25 (מנורות לשימוש באתרים רפואיים), ת"י 50464 חלק 1 (שנאי חלוקה תלת מופעייים...), ת"י 61386 חלק 24 (מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת), ת"י 5115 חלק 3 ()יחידות החתלה, ת"י 562 חלק 8 (צעצועי פעילות לשימוש ביתי), ת"י 428 (סירי לחץ), ת"י 5201 (חומרים להצתת פחמים או עץ לשימוש...), ת"י 576 חלק 1 (מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים...), ת"י 884 חלק 1 (צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח...). קישור להודעה מספר 5
 6. הודעת הממונה על התקינה מס' 6 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות התקנים הבאים:
  ת"י 5438 חלקים 2 +3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 13+ 15 (כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה). קישור להודעה מספר 6
 7. הודעת הממונה על התקינה מס' 7 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות התקנים הבאים:
  ת"י 388 (פחמן דו חמצני), ת"י 1366 (מרסס חומר מדמיע להגנה עצמית), ת"י 1368 חלק 3 (תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק...), ת"י 821 חלק 2 (יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות...), ת"י 5563 (דלק סילוני), ת"י 90 חלק 2 (בנזין לרכב מנועי), ת"י 1490 חלק 1 (מחיצות וחיפויי גבס), ת"י 682 חלק 1 (מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות...דרישות בטיחות), ת"י 682 חלק 2 (מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות...שיטות בדיקה). קישור להודעה מספר 7
 8. הודעת הממונה על התקינה מס' 8 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות התקנים הבאים:
  ת"י 61386 חלק 21 + חלק 22 (מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים...), ת"י 867 (תרמומטרים רפואיים...), ת"י 386 חלק 1 + חלק 2 (כובעונים -קונדומים), ת"י 5111 חלקים 1, 2, 3, 5 (מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים...).

בינתיים פורסמו הודעות נוספות עם תקנים נוספים שנמצאים בבחינה:
ביום 19.8.18 - קישור להודעה בנושא
ביום 2.9.18 - קישור להודעה בנושא

 

למידע נוסף בתחום זה