הודעה שניה - במסגרת הליך להתאמת דרישות בארץ לדרישות בעולם, משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור שורה ארוכה של תקנים

בהמשך לעדכון מיום 13.8.18 (קישור), משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור הודעות לגבי שורה ארוכה של תקנים נוספים

תיקון 13 לחוק התקנים נועד להביא להתאמה גבוהה יותר בין דרישות התקינה בארץ לדרישות התקן המאומץ, כאשר בתקנים רשמיים מאומצים, דרישות ייחודיות לישראל שאינן מתחייבות ושהממונה על התקינה יחשוב שהן צריכות להיות מחייבות בישראל, יצריכו אישור של ראש ממשלה ושר אוצר.

בהמשך לתיקון החוק הזה, משרד הכלכלה פרסם ב 13.8.18 הודעות (שממוספרות אצלו כהודעות 1-8) המתייחסות לתקנים שבהליך החלפה ושאינם בהליך החלפה לבחינת הדרישות הכלולות בהן ובפרט הדרישות הייחודיות לישראל. אתמול פורסמו הודעות נוספות (שממוספרות כהודעות 9-15)

נבנה אתר ייעודי שבו ניתן לצפות בתקן הקיים שלגבי סעיפים בו מתלבטים מה צריך להיות רשמי (כמפורט בהודעת הממונה) או בתקן שמוצע שיחליף תקן קיים. באתר הייעודי ניתן גם לצפות בטבלת הדרישות הייחודיות לישראל וההנמקות המבססות את הדרישות הייחודיות ביחס לכל אחד מהתקנים באתר.

גם את ההערות יש להעביר בצורה מקוונת באמצעות אתר זה (חברי לשכת המסחר מוזמנים להעביר התייחסויות ככל שיש להם בהמשך לפרסום זה גם אל מנהל התחום הרלוונטי או אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה - razh@chamber.org.il - לגבי הודעות 1-8 עד לתאריך 3.9.18, לגבי הודעות 9-15 עד לתאריך 12.9.18).

קישור להסבר של משרד הכלכלה על התהליך

קישור לאתר המקוון ובו התקנים שבבחינה בהליך זה

תשומת לבכם שאת מסמך האקסל המפרט את ההנמקות לדרישות הייחודיות לישראל ניתן להוריד בעמודה של "הורדת קובץ" ומעבר לחוצץ השמאלי.

כאמור, בתאריך 19.8.18 פורסמו לביקורת ציבורית להערות עד 18.9.18 7 הודעות המתייחסות לתקנים המפורטים להלן.

חשוב לשים לב שמעבר להתייחסות לגופו של התקן תשומת לבכם והתייחסותכם לפי העניין גם לתקופת המעבר הנדרשת ולסעיפים שנכון שיהיה רשמיים ושלא נכון שיהיו רשמיים:

  1. הודעת הממונה על התקינה מס' 9 – הודעה בדבר כוונת ביטול רשמיות של השינויים הלאומיים שאינם מתחייבים בתקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 70 חלקים 1 + 2 (מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים - גפ"מ)  ת"י 712 חלק 1 (גלילים מיטלטלים לגזים), ת"י 484 (קסדות בטיחות תעשייתיות), ת"י 1458 חלק 1.1 + 2.1 (פרופילי פלדה מבניים חלולים), ת"י 5418 (עמידות בהידלקות של מזרונים, רפידות מזרונים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים), ת"י 62552 (מכשירי קירור ביתיים), ת"י 60745 חלק 2.12 (כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד- מרטטות בטון), ת"י 50541 חלק 1 (שנאי חלוקה תלת מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ 100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ 36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון). קישור לפניה מספר 9 מהממונה על התקינה

  1. הודעת הממונה על התקינה מס' 10 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות של התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 60745 חלקים 1 + 2.2 + 2.4 + 2.5 +2.8 + 2.9 + 2.11 + 2.14 + 2.17 + 2.3 + 2.13 - כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד. קישור לפניה מספר 10 מהממונה על התקינה

  1. הודעת הממונה על התקינה מס' 11 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות של התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 1613 (קסדות מגן לרוכבי אפניים), ת"י 1139 חלק 2 (פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים), ת"י 107 חלק 1 (סולר למנועי דיזל), ת"י 283 (מטפי קצף מיטלטלים), ת"י 5438 חלק 11 + 14 (כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה), ת"י 844 (מכלים שלא למילוי חוזר של גפ"מ), ת"י 426 חלק 1 (כפפות ניתוח מעוקרות), ת"י 1905 (התקני ציפה אישיים- אפודות הצלה לאניות המפליגות בים), ת"י 798 חלק 1 + 2 (אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים). קישור לפניה מספר 11 מהממונה על התקינה

  1. הודעת הממונה על התקינה מס' 12 – הודעה בדבר כוונת ביטול רשמיות של השינויים הלאומיים שאינם מתחייבים בתקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 1888 (עגלות ילדים), ת"י 4466 חלק 2 (פלדה לזיון בטון - מוטות חלקים), ת"י 4466 חלק 3 (פלדה לזיון בטון - מוטות מצולעים), ת"י 71452 חלק 2 + 3 (מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב... בלחץ), ת"י 21003 חלק 1 + 3+ 5 (מערכת צנרת רב שכבתית למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים) , ת"י 4004 חלק 1 (דבקים לאריחים). קישור להודעה מספר 12 מהממונה על התקינה

  1. הודעת הממונה על התקינה מס' 13 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות של התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 52 (מיצי פירות ותרכיזיהם), ת"י 357 (מיץ עגבניות), ת"י 776 (נקטר פירות), ת"י 441 (שימורי פירות -לפתנים), ת"י 370 (מרגרינה וממרחים אחרים של תחליפי מים בשמן), ת"י 423 (רסק תפוחים), ת"י 431 (מיונז), ת"י 411 (מלח למזון), ת"י 58 (שימורי ירקות כבושים או מוחמצים בחומץ או בחומצת מאכל), ת"י 112 (פלחי אשכוליות משומרים על ידי טיפול בחום), ת"י 113 (פלחי תפוזים משומרים על ידי טיפול בחום), ת"י 718 (פלחי פרי הדר מעורבים משומרים על ידי טיפול בחום), ת"י 877 (פירות וירקות מוקפאים), ת"י 524 (קטשופ). קישור להודעה מספר 13 מהממונה על התקינה

  1. הודעת הממונה על התקינה מס' 14 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות של התקנים הרשמיים הבאים:
    ת"י 1268 חלק 7 (מזרקים ומחטים), ת"י 1898 (משקפי שמש ומשקפיים אפנתיים), ת"י 14765 (אופני ילדים), ת"י 1279 חלק 1 (כיסאות גלגלים מונעים ידנית), ת"י 1339 (אלקטרודות מצופות עשויות פלדות בלתי מחלידות לריתוך בקשת מתכת מוגנת), ת"י 1607 (שסתומים ידניים לגפ"מ), ת"י 5697 (במות הרמה ניידות לעבודה), ת"י 900 חלק 2.30 (בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - תנורים לחימום חדרים), ת"י 637 חלק 1 (שסתומים לגלילי גז), ת"י 950 (פרזול בניין). קישור להודעה מספר 14 מהממונה על התקינה

  2. הודעת הממונה על התקינה מס' 15 – הודעה בדבר כוונת עדכון רשמיות של התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 5434 חלק 1, חלק 2, חלק 3 וחלק 5 (מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים), ת"י 4476 חלק 1 (צינורות ואביזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים), ת"י 5678 (אוורור בניינים - מובלים), ת"י 365 חלק 1 (ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים), ת"י 1836 (דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים), ת"י 2252 חלק 2 (משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה).

 

 

למידע נוסף בתחום זה